30. Een positie beveiligen met TradeGuard AutoOrder

 

In de 2 vorige filmpje (23 & 24) hebben we gezien hoe we een uitstapstrategie kunnen bepalen a.d.h.v. diverse stops en hoe we deze opslaan als ‘study’.

 

 Onderstaande uitstapstrategie hebben we toen toegepast op de DowJones Eurostockx 50 Index.

 

1/ Parabolic stop vanaf 30 punten.

 

2/ Fixed stop van 10 punten.

 

3/ Tijdsfilter  

 

4/ Moving Average

 

In dit filmpje roepen we deze uistapstrategie op en gaan deze toepassen om onze positie te bewaken.

 

Indien u nu in de workspace bar het contract  ‘DowJones Eurostocks 50 index SEPT’ gaat selecteren dan zal u daaronder de desbetreffende ‘study’  terugvinden. We kunnen deze vlot weer oproepen door hierop dubbel te klikken.

 

We wensen nu een positie in te nemen en op basis van deze uitstapstrategie deze positie te bewaken. Daarvoor selecteren we bovenaan in de designerbar bij ‘Account ‘  eerst een rekening.

 

Nu gaan we bovenaan rechts in de grafiek op ‘Desactiveer’ klikken en kiezen we  ‘TradeGuard + Autororder’ .

 

We gaan een positie ‘kopen’ en we klikken bovenaan op ‘BUY’.

 

De positie wordt ingenomen waarbij onze uitstapstrategie actief wordt :

 

De fixed stop staat actief, de parabolische stop blijft de koers bewaken en de Moving Average vinden we ook terug in de grafiek als ‘stop’.

 

Om een positie via de TradeGuard te bewaken volstaat het om de kant en klare lay-out hiervan op te roepen, een rekening te selecteren en TradeGuard te activeren.

 

Hierbij nemen we dus manueel een positie in en laten deze bewaken door de TradeGuard.

 

 

NanoTrader voor beginners

Gratis webinars