19. Een positie beveiligen met een period High Low Stop

In dit filmpje tonen we hoe u een positie kunt beveiligen met een Period High Low Stop.

In de designerbar klikt u op het eerste icoontje ‘voeg een indicator toe’.

U krijgt een menu waar u ‘stops’ selecteert. U klikt op het +-teken en u krijgt een lijst met diverse stops. We selecteren de ‘Period High Low Stop’.

Wanneer u op het +-teken klikt kunt u de verschillende waarden voor de ‘Period High Low’ instellen :

  • min Low Periods & max High Periods = 10

  • Stop = Low + Delta abs. & Stop = High + Delta abs. = 0

De ‘Period High Low Stop’ gaat op zoek naar het hoogste punt of het laagste punt van het koersverloop binnen een welbepaalde periode (wel  bepaald aantal kaarsen) Het systeem zoekt zo de steun- en weerstandpunten in de markt. Deze stop evolueert dan verder steeds mee op basis van die hoogste of laagste koers van die voorbije periode.

Laat ons dit duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld.

We hebben hier opnieuw een grafiek van de EuroStockx 50 future.

De ‘Periods’ staan ingesteld op 10.

Wanneer we nu een short-positie innemen dan zal die Period High Low Stop zich plaatsen op het hoogste punt van de 10 laatst gevormde kaarsen = periodes.  Bij een nieuwe kaars wordt opnieuw gezocht naar de hoogste koers over de 10 laatst gevormde kaarsen.

Nemen we een long positie in dan zal die Period High Low Stop zich plaatsen op het laagste punt van die voorbije 10 periodes (kaarsen). Wanneer er zich een nieuwe kaars heeft gevormd gaat het systeem opnieuw op zoek naar de laagste koers van de 10 laatst gevormde kaarsen.

Een Period HighLow Stop biedt doorgaans voldoende ruimte voor een verder koersverloop.

We kunnen deze nog verder afstellen door er een aantal ticks, punten bij te tellen.

Dit kunnen we instellen bij de tweede parameter Stop = Low + Delta abs. of Stop = High + Delta abs.

Indien we hier bv. 5 ingeven zal de Period HighLow geplaatst worden initieel op het hoogste punt of het laagste punt  en daar dan 5 ticks, punten, … bijtellen.

 

 

NanoTrader voor beginners

Gratis webinars