14. Een voorwaardelijk order (Parent & Contingent)

Dit is een order-type die u toelaat een trade klaar te zetten (trade set-up).

Een P & C order of voorwaardelijk order bestaat uit 3 orders ; een instap-order en daaraan gekoppeld één of twee sub-orders. Het instap-order moet eerst uitgevoerd worden voor de sub-orders geactiveerd worden.

We hebben hier de grafiek op de EUR/USD en gaan ervan uit dat de koers nog wat verder zal stijgen om dan weer te dalen.  We klikken bovenaan in de toolbar op ‘SELL’ en krijgen een verkoopscherm.

We geven het volume in en bij ‘type’ selecteren we ‘limit’. In het filmpje plaatsen we de prijs op 1,095.  We gaan dus pas verkopen wanneer de koers de 1,095 raakt.

Dit is ons instap-order. Hieraan kunnen we nu een sub-order(s) koppelen met een winstdoel en/of een stop om de positie te beschermen.

In het verkoopscherm selecteren we onderaan ‘Voorwaardelijke orders ‘ ‘Voeg voorwaardelijke ordes toe’. We krijgen opnieuw een limit en een stop te zien die we kunnen instellen en bovendien kunnen activeren als OCO-order.

Voor limit kunnen we de koers instellen op 1,085 waarbij we dus onze winst nemen wanneer de koers inderdaad opnieuw daalt. Bij stop plaatsen we de koers op 1,1100 om onze positie te beschermen mocht deze opnieuw stijgen.

Deze sub –orders worden maar automatisch actief op voorwaarde dat het instap-order is uitgevoerd.

Dit order-type laat u toe om in te spelen op situaties.

 

NanoTrader voor beginners

Gratis webinars