04. Een trading instrument selecteren in NanoTrader Full

Nu we de rekening(en) geselecteerd hebben kunnen we hieraan de onderliggende waarde(n) koppelen waarop we wensen te handelen. Hiervoor gaan we als volgt te werk :

  • Opnieuw gaan we in de WorkspaceBar ‘Accounts’ selecteren en kiezen we voor een future-contract de future databank ( PATS – WHS).  We klikken op het + teken en wij krijgen de lijst met de future-markten waarop we kunnen handelen.  We  kiezen bv  de AEX en opnieuw krijgen we een lijst met de diverse future-contracten. We kiezen er één uit of we klikken door op het +teken  waarbij we ook direct een bepaalde lay-out (strategie) kunnen kiezen voor het betreffende contract.

  • U houdt nu de rechter muisknop ingedrukt en u versleept dit contract naar de rekening  waar u  deze dan los laat. Het contract of de strategie verschijnt nu in de rekening.

  • Op die manier kunt u ook op een CFD handelen of op een valutapaar. Bij ‘Accounts’ selecteert u de databank ‘WHS’. Wanneer u bij ‘verhandelbare instrumenten’ op het +teken klikt krijgt u een opsplitsing tussen ‘CFD’ en ‘FOREX’.  Voor CFD krijgen we dan een verdere uitsplitsing te zien voor aandelen, indexen, grondstoffen, … Ook hier kunt u een onderliggende waarde selecteren en doorklikken voor een bepaalde strategie  en deze  op dezelfde manier verslepen naar de gewenste rekening.

  • Wenst u te handelen op de EUR/USD dan selecteert u dit valutapaar bij ‘FOREX’, u klikt  al dan niet door voor een lay-out  en u versleept deze naar de rekening onderaan.  

Hieruit leren we : 

  • Wanneer we een instrument willen verhandelen dit steeds moet gebonden zijn aan een rekening.

  • Heeft u een future-rekening en een CFD & FOREX – rekening dan kunnen alle instrumenten op hetzelfde platform verhandeld worden.

  • Er  wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een Future-rekening en een CFD & FOREX rekening.

  • Op beide rekeningen kunt u meerdere instrumenten verhandelen.

 

NanoTrader voor beginners

Gratis webinars