Waarom de drawndown erbij hoort (deel 1)

Alleen de winnende kant in overweging genomen

Het is logisch dat iedere trader op zoek is naar strategieën met een hoog winstpotentieel. Hoe hoger de winst, hoe sneller mijn rekening zal groeien. Tenminste dat is de veronderstelling. Dat bij deze gedachtegang slechts één kant van de munt wordt overwogen, is iets dat vaak wordt vergeten. Iets professioneler gaan systeem-ontwikkelaars met de materie om. Hun gegevens tonen binnen enkele seconden de keerzijde van de potentiële winst: de maximale drawdown.

De maximale drawdown

Een drawdown verwijst naar de relatieve waardevermindering van een belegging totdat de oorspronkelijke waarde opnieuw wordt bereikt. Daarom spreken traders ook over de maximale drawdown. Het is de hoogste relatieve prijsdaling, die een belegging vanuit een bepaald uitgangspunt zal vertonen. De handelaar dient er tevens bewust van te zijn dat het percentage winst dat moet worden behaald om het uitgangsniveau weer te bereiken altijd hoger zal zijn dan het eerder geleden verlies. Wie, bijvoorbeeld, 50 % van het kapitaal verliest moet nu al 100% winst halen om weer de uitgangspositie te bereiken.

Ken de theoretische drawdown!

Dat elk beurssysteem - geautomatiseerd of handmatig gehandeld -  niet alleen wordt geconfronteerd met winst-reeksen maar evenzeer met verlies-reeksen lijkt een gemeenplaats te zijn. Maar hoeveel handelaren kennen de theoretische drawdown van hun systeem? De kennis van dit cijfer is één van de cruciale factoren die bepalen of u deze strategie moet verhandelen of niet. Zelfs indien de trader van plan is om alleen pure "prijsactie" of via technische grafiek-patronen te traden zou hij toch moeten pogen erachter te komen welk drawdown-potentieel zijn strategie heeft.

Backtests doorvoeren

Goede trading-software biedt tegenwoordig de mogelijkheid om historische backtests door te voeren. Dit geldt ook voor strategieën die werken met technische grafiek-patronen zoals range-breakouts, vlaggen, wimpels en driehoeken. Deze tests geven op zijn minst een idee hoe goed een dergelijke strategie in de afgelopen tien jaar zou hebben gepresteerd. Meer. De trader  verkrijgt niet alleen een theoretisch kapitaal-curve. Hij beschikt nu over concrete gegevens over de maximale drawdowns. Hoe groot waren ze? Hoe lang hebben ze geduurd? En hoe lang had het systeem vervolgens nodig om van dit verlies te herstellen? Is dit niet belangrijke informatie vooraf?

De winstfactor als kencijfer voor de kwaliteit van een systeem

De maximale drawdown is ook een belangrijke variabel om de winstfactor van de strategie te bepalen. Dit geeft de handelaar dan een statistisch cijfer die de kwaliteit van zijn trading weergeeft. Van zodra de trader dit cijfer kent kan hij onderzoeken of de gekozen strategie bij zijn verwachtingen past. Meer in het bijzonder geeft deze informatie hem uitsluitsel over de vraag of het systeem voldoet aan zijn psychologische premissen. Trendfollowing, bijvoorbeeld, is zeker één van de bewezen strategieën voor tal van handelaren, in het bijzonder op de grondstoffenmarkten. Maar niet iedere trader beschikt over de psychische gesteldheid drawdowns van 40% die langer dan een half jaar kunnen duren uit te zitten.

Eerst de grootte van de drawdowns onderzoeken

Het onderzoek naar de drawdown moet daarom ​​vóór de start van elke beurs-strategie staan. Als de trader weet dat hij op elk ogenblik kan rekenen op een verlies-reeks van maximaal 30% past hij natuurlijk dienovereenkomstig zijn risicomanagement aan. Bovendien krijgt hij een objectieve kijk op hoeveel kapitaal er voor deze strategie beschikbaar moet staan als hij aan het einde van de looptijd zijn winstdoel wil bereiken.