Trading-strategieën in markten met lage volatiliteit (deel 1)

Lage volatiliteit is van alle tijden

De klacht is niet nieuw. De lage volatiliteit in de financiële markten van de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat sommige handelaren hun strategieën hebben moeten aanpassen. Sommigen hebben zelfs de handel helemaal ingesteld. Om het probleem te illustreren volstaat een kijkje op de meest populaire volatiliteits-index, de VIX, die de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse beursindex S&P500 tot uitdrukking brengt.

VIX, 2002-2016

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. De grafiek van de VIX  vande afgelopen 14 jaar illustreert het feit duidelijk dat periodes van lage volatiliteit eerder de regel vormen i.p.v. de uitzondering. Waardes onder de 20 worden beschouwd als periodes van lage volatiliteit. Uit de grafiek blijkt dat de VIX in meer dan 70% van de tijd onder deze waarde is gebleven. Periodes van verhoogde volatiliteit, zoals in 2011-2012 en zeker in 2008-2009 duren meestal slechts een paar maanden.

Korte fasen van hysterie

In die tijd gaan de meeste financiële markten over in een fase van verhoogde fluctuatie die - zoals het geval was in 2008 - kunnen oplopen tot hysterie en paniek. In dergelijke perioden adviseren we handelaren eerder om af ​​te zien van de handel, of in ieder geval de positie-groottes dienovereenkomstig aan te passen.

Overleven in een omgeving van lage volatiliteit

Aangezien voldoende volatiliteit het levenselixier van een trader vormt, duikt  onvermijdelijk de vraag op hoe een handelaar zijn kost kan verdienen in een constante omgeving van lage volatiliteit. Vooral daghandelaren moeten overwegen of de strategieën die ze hebben gekozen voor hun trading-business met dit feit werkelijk rekening houden.

S&P500-index van 20 september 2016, 5-minuten grafiek

Ter illustratie tonen we hier een fragment uit de S&P500-index, die veel handelaren via de bekende e-mini-future verhandelen. Op 20 september was er in de S&P500 met moeite een beweging van 10 punten. Vanzelfsprekend bestaan er ook voor dergelijke markten ​​winstgevende strategieën. Toch falen  de bekende setups zoals steun-weerstand, trend-trading, of uitbraak-trading niet omwille van hun eigen concept, maar omwille van de te lage koersdoelen en dus het te lage winstpotentieel.

Saaie markten

Bovendien duikt vaak het bekende fenomeen van de "verveling" op, omdat zich de markten nauwelijks of slechts zeer langzaam bewegen. Traders die met dit probleem worstelen neigen er wel eens toe te overreageren, hetzij omdat ze het geduld verliezen of omdat ze voor hun rekening te grote posities verhandelen. Deze posities veroorzaken in het geval van plotselinge tegenbewegingen (spikes) dan meestal verlies.

We willen in de komende artikelen methodes onderzoeken hoe traders in een omgeving van lage volatiliteit toch winstgevend kunnen handelen. We kijken zowel naar alternatieven voor de bekende trading-markten, alsmede ook naar een andere aanpak in een dergelijke omgeving om de winstkansen te vergroten.