Succesfactoren in trading: deel 5 onafhankelijkheid

Zelfstandig en autonoom

We hebben in de vorige vier artikelen een aantal eigenschappen beschreven die een trader nodig heeft om op lange termijn succes op de markten te kennen. Discipline, consistentie, een positieve attitude en een onwankelbaar geloof in jezelf zijn onderdelen van deze succes-parameters. Al deze eigenschappen behoren uiteindelijk tot het karakter van een persoon die als zeer zelfstandig en onafhankelijk kan worden omschreven.

Omgaan met onzekerheden

Trading, net zoals topsport of hogere management-posities, is niets voor zwakke karakters. Trading kan zeker worden vergeleken met het runnen van een bedrijf, waarbij zelfs niet bekend is wie de volgende betalende klant zal zijn. Een trader is voortdurend (elke seconde!) onderweg in een omgeving die zeer onzeker is. In de markten is niets voorspelbaar en betrouwbaar. Op elk moment kan een voorval de onmiddellijke herziening of zelfs het draaien van de posities vereisen.

Onafhankelijke persoonlijkheid

Traders zijn daarom sterke persoonlijkheden en onafhankelijke denkers die in staat zijn om precies het tegenovergestelde te denken en te doen van wat de algemene consensus is. Dit vereist een hoge mate van vastberadenheid om de eigen posities tegen elke vorm van twijfel te behouden. Tegelijkertijd moet de trader flexibel genoeg zijn om veranderingen in de markt te herkennen en vervolgens, indien nodig, onmiddellijk te reageren.

Moedig en vastberaden

Traders zijn ook in staat om posities aan te gaan die niemand anders bereid is te nemen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen, koopposities in een vallende markt op te bouwen of shortposities in te nemen aan de highs van een stierenmarkt, rekening houdend met het feit dat je op elk moment te vroeg kan komen. Het permanente klimaat van onzekerheid en de voortdurende uitdagingen zijn meestal de reden waarom zo veel mensen in trading falen. De analogie met oorlogsvoering is dus wel degelijk passend. Soldaten zijn opgeleid om in de  moeilijkste omstandigheden het hoofd koel te houden en rationele beslissingen te nemen. Niet voor niets duurt de opleiding van elitetroepen lang en is zwaar.

Liefde voor trading

De beslissende factor, die men vaker wel bij succesvolle handelaren hoort is  dat ze echt houden van dit beroep. "Ik zou het zelfs voor niets doen, zo leuk vind ik het!", zei een trader ooit. Het duidt op de toewijding van iemand voor wie het een groot genoegen is dagelijks beslissingen te nemen waarvan de gevolgen zeer onzeker zijn en de trader zelf moet dragen.

Verantwoordelijkheid opnemen

Niet in het minst leert trading de trader om de volledige verantwoordelijkheid voor zijn leven en zijn acties over te nemen. Zoals genoegzaam bekend, zijn daar maar weinig mensen werkelijk toe bereid. Daarom kan trading ook wel worden omschreven als de activiteit van een elite. Natuurlijk heeft iedereen toegang tot deze mogelijkheid, maar het zijn uiteindelijk de karaktereigenschappen die bepalen of iemand permanent tot deze groep kan behoren. Het is immers een voorrecht om zonder baas en zonder klanten je brood te kunnen verdienen. Dit voorrecht moet je verdienen.