Stressvrij swingtraden voor beroepsmensen (deel 4)

Juist begrip maakt stressvrij traden mogelijk

In artikel 3 van deze reeks over swingtrading hebben we het principe van de kans-risico-verhouding beschreven. Het juiste begrip van dit principe is essentieel voor een stressvrije handel. Wie echt begrijpt dat je bij een constante RRR slechts een hitrate van 34% nodig hebt om winstgevend te kunnen traden bevrijdt zich van de dwangmatige behoefte de posities voortdurend op te volgen.

Geen invloed op het marktgebeuren

De trader maakt dan zijn analyse, zet zijn limiets in de markt en laat het uiteindelijk aan de markt over of de positie het koersdoel of de stop bereikt.  De kerngedachte van deze benadering is dat de trader geen enkel invloed heeft op het marktgebeuren. Hij kan echter wel degelijk het risico controleren.

De 1% -regel

Met betrekking tot het risicobeheer kiezen veel handelaren voor een vast percentage van het kapitaal dat wordt geriskeerd op elke trade. In de trading-literatuur wordt hier vaak 1% aanbevolen. De reden is evident. Bij een reeks van 10 verlies-trades op een rij bijvoorbeeld verliest de trader 10% van het beschikbare kapitaal. Hij moet dan iets meer dan 11% winst maken om het verlies weer goed te maken. Een haalbare zaak.

De regel werkt niet in de praktijk

De ervaring leert echter dat tal van aspirant handelaren zich gewoon niet aan deze regel houden. Vooral wanneer er meer verliezers opduiken stijgt de behoefte om het verlies zo snel als mogelijk terug te verdienen. Om dit te realiseren riskeren deze traders vaak 2% of meer. De gevolgen van dit ongedisciplineerd gedrag kan men zich voorstellen..

Observeer je eigen comfort zone

Het is vaak beter indien de trader voor het bepalen van het maximale risico van zijn eigen comfortzone uit zou gaan. In plaats van een vast percentage kiest hij dan een vast bedrag in euro. Stel dat een trader bereid zou zijn om 100 euro per trade te riskeren. 100 euro is dan in dit geval zijn comfortzone. Deze trader moet dan proberen om bij dit eenmaal gekozen risico consistentie te bereiken. Onafhankelijk van "winst" of "verlies", hij blijft bij 100 euro risico per trade.

Winstgevendheid afwachten

Waarom is dit zo belangrijk? In het begin ontbreekt uiteraard de ervaring. Bovendien heeft de trader de gekozen strategie helemaal nog niet onder de knie. Daarom is het beter zolang in de comfortzone te blijven totdat hij over een langere periode aantoonbaar winstgevend is. Slaagt hij hierin dan kan hij zijn comfortzone naar 150 of 200 euro per trade vergroten.

Consistentie in de beperking van het verlies

Bij de start van een trader-carrière is dit principe van het allergrootste belang. Het is precies de consistentie in het beperken van het verlies dat meestal de hoogste hindernis vormt. De trader kan zijn trading-project op een ontspannen manier starten aangezien hij van meetaf aan weet dat slechts 34% van zijn transacties het koersdoel moet bereiken, om de drempel van de winstgevendheid te overschrijden. De stressvrije benadering is een voorwaarde voor overdachte transacties (zie artikel 2-3 van deze reeks). Deze op hun beurt verhogen de kans op een betere hitrate dan 34%.