Stressvrij swingtraden voor beroepsmensen (deel 3)

Trades zorgvuldig kiezen

We hebben in deel 2 van deze reeks artikelen een trade in het valutapaar USD/CHF gepresenteerd. Deze leek ons kansrijk als gevolg van gunstige technische signalen. Natuurlijk kan ook een dergelijke trade worden uitgestopt.  Maar, dankzij een grote zorgvuldigheid in de selectie van zijn posities, verhoogt de trader zijn kans op succes aanzienlijk.

Kans- risico-verhouding toetsen

In dit derde deel, willen we de entry toetsen met het oog op mogelijke kans-risico-verhoudingen (Engl. risk reward ratio, RRR). De risk reward ratio is geen vaste grootte. Het verklaart slechts hoe ver een positie in het voordeel van de trader moet lopen om de trade als "aanvaardbaar" te kunnen inschatten. Met "aanvaardbaar" bedoelen we dat het potentieel van de trade ten minste twee maal (2R) het ingegane risico (1R) moet bedragen. Is dit niet het geval, dan ziet de trader beter af van de trade. Als voorbeeld bekijken we even de eerder besproken trade in het paar USD/CHF.

USD/CHF, optie 1, daggrafiek

 

Bij de eerste optie zet de trader een stop buy-order iets boven de high van de laatste twee dagkaarsen (groene lijn onderaan). Deze trade werd uitgevoerd tegen een prijs van 0,9875. De stop loss voor deze positie lag net iets onder de lows van de afgelopen twee dagen, op 0,9775 (rode lijn). Dit is precies op 100 pips afstand van de instapprijs. De trader is derhalve bereid om een ​​risico van 100 pips (1 R) te nemen. Bijgevolg moet zijn potentieel koersdoel ten minste 200 pips (2R) boven zijn instapprijs liggen, op 1,0075 (groene lijn bovenaan). Zoals duidelijk te zien in de afbeelding werd het koersdoel op het ogenblik van de screenshot (9 handelsdagen na het openen van de positie) niet bereikt. Aan het eind van de week stond de positie zelfs licht in de min (pijl).

USD/CHF, optie 2, daggrafiek

 

Bij de tweede optie zet de trader een koop-limiet op de weerstand aan 0,9825 (groene lijn onderaan). Dit order werd een dag later uitgevoerd. De stop-loss lag zoals in optie 1 op 0,9775. Op die manier reduceert de trader de afstand tussen de instapprijs en de stop tot 50 pips (1R). Deze beslissing wijzigt het RRR van de trade aanzienlijk. Want nu hoeft de markt slechts 100 pips in het voordeel van de trader te lopen om het minimale koersdoel (2R, groene lijn bovenaan) te bereiken.

Koersdoel wordt bereikt

Dit gebeurde reeds op de volgende dag tegen een prijs van 0,9975 (pijl). De positie werd met een verkoopslimiet automatisch gesloten. De gang van zaken van de daaropvolgende dagen gaf nu ook geen aanleiding om in de positie te blijven. Ook deze tweede optie garandeerde de trader geenszins een zekere winnaar. Maar toch werd het koersdoel in tegenstelling tot de optie 1 gemakkelijk bereikt dankzij de veel betere instapprijs. Het voorbeeld illustreert zodoende de macht van de Risk Reward Ratio.  

Winst ondanks lagere hitrate

Slaagt de trader er in herhaaldelijk soortgelijke kansen in de markt op te sporen zal dit vroeg of laat invloed hebben op zijn winstgevendheid. Voert de trader op deze manier 100 transacties door kan hij zich 66 verliezende trades veroorloven en zou nog steeds winstgevend zijn. Hij heeft dus maar 34 winnende trades nodig om winst te genereren. Met toenemende ervaring kan  dit lage slagingspercentage van 34% zeker worden verbeterd. Ervaren traders halen 50% of meer. Als gevolg neemt de winstgevendheid bij een constante kans-risico-verhouding aanzienlijk toe.