Stressvrij swingtraden voor beroepsmensen (deel 2)

We hebben in het eerste artikel van deze reeks de neiging van tal van traders hun posities voortdurend op te volgen als contraproductief beschreven. De trader opent een positie met een limiet-order, die door een OCO-order wordt begeleid. Hij kan zich dan op andere activiteiten concentreren en er op vertrouwen dat de zorgvuldigheid in de selectie van zijn trades vroeg of laat een rendement zal opleveren.

USD/CHF 4 uur-grafiek

 

Met zorgvuldigheid is natuurlijk op de eerste plaats bedoeld dat bij de selectie van de in aanmerking komende transacties er aan een aantal criteria moet worden voldaan om de trade te rechtvaardigen. In het bovenstaande voorbeeld houdt de trader de marktontwikkeling in het valutapaar USD/CHF in de gaten. Duidelijk zichtbaar is een weerstand aan 0,9819 (blauwe, horizontale lijn) die eerst tweemaal werd getest (geel links) vooraleer de derde poging (derde geel gebied) uiteindelijk lukte.

Bestudeer het gedrag van een valutapaar precies

Dan startte USD/CHF een rally die leidde naar 1,0326, goed 507 pips hoger. Een scherpe correctie volgde dan die het paar exact naar de weerstandslijn terugbracht. Indien deze test succesvol is kan de vroegere weerstand vervolgens een ondersteuning worden. De twee omkeerkaarsen op de 4-uur-grafiek (gele zone rechts) lijken deze inschatting te bevestigen. Een kooppositie lijkt zo gerechtvaardigd.

Goede argumenten voor een trade

De trader handelt op die manier in overeenstemming met de bevindingen van de technische analyse. Hij neemt na een correctie een positie in de richting van de overheersende trend. Het candlestick-patroon van de omkeerkaars bevestigde hem twee keer dat kopers bereid zijn om het paar in de zone van de ondersteuning op te vangen. Beter zelfs. De slotkoersen van de omkeerkaarsen lagen telkens boven het niveau van de ondersteuning.

Welk limiet?

De volgende vraag die de trader moet beantwoorden is de exacte limiet van de koopprijs. De trader kan natuurlijk wachten totdat de high van de laatste twee-drie kaarsen wordt overwonnen en dan met een stop-buy-order in de markt gaan. Deze variant heeft als voordeel dat hij een bevestiging van de  kopers afwacht. Nadeel is echter dat hij een groter risico aangaat, omdat de stop-loss-order onder de lows van de laatste kaarsen moet worden geplaatst. Dit zou de afstand ten aanzien van de koopprijs onnodig vergroten.

Een betere koopprijs afwachten

Beter is de kooplimiet duidelijk dieper te zetten, namelijk op het niveau van de ondersteuning. Het risico van deze benadering is natuurlijk dat de markt dit niveau niet meer gaat testen. In dit geval zou de trader waarschijnlijk een lucratieve trade verzuimen. Voordeel van deze aanpak is echter dat de trader tegen een veel betere prijs in de markt komt. De afstand tot de stop is dan duidelijk kleiner en maakt een grotere positie mogelijk.

Kies het kleiner risico

We geven meestal de voorkeur aan de tweede variant, omdat we een betere koopprijs verkrijgen en het risico beperkt is. De trader moet dan wel leven met het feit dat hij af en toe geen uitvoering krijgt. De leuze die hier helpt luidt dan: beter geen trade dan een slechte trade. Een tweede argument voor deze variant is het duidelijk betere risico-reward-ratio dat op deze manier wordt verkregen. In het volgende artikel gaan we dieper in op dit thema.