Price Action Trading (Deel 2)

De trend volgen

Trends geven de neiging weer van een markt om zich voor een bepaalde periode in een bepaalde richting te bewegen. Daarom is het belangrijk voor de trader om de richting van de markt correct in te schatten alvorens het pad van de koper of verkoper te kiezen. Als je een trade tegen de trend in aangaat, bestaat de kans dat je in moeilijkheden geraakt wanneer de koers zich in de andere richting ontwikkelt. Met de richting van de trend mee handelen geeft je de grootste zekerheid om succes te boeken. De onderliggende trend van de prijsbeweging kan je ook interpreteren als een soort bescherming voor de trade.

Een bullische trend bestaat uit stijgende highs en stijgende lows. Een bearische trend is dan weer het gevolg van diepere lows en diepere highs. Hier volgt een voorbeeld uit de FDAX.

Afbeelding 1: FDAX, daggrafiek

Dit is de daggrafiek van de FDAX van november 2016 tot juli 2017. Aan het begin van de grafiek zie je een grote bullische beweging (groene pijl links op de grafiek). Deze nieuwe trend werd vervolgens bevestigd door daaropvolgende hogere highs en hogere lows. De stijgende highs zijn met rode pijlen aangegeven. De stijgende lows met groene pijlen. Dit is een heel eenvoudige, maar efficiënte manier om een bullische trend te bepalen. De trendtrader moet nu wachten op een pullback (correctie) van de koers na een nieuwe high. Komt hierna een nieuwe low, die hoger ligt dan de vorige, dan kan deze low als instapmogelijkheid gebruikt worden om in de markt te stappen. Dit zou een klassieke price action trade zijn.

De bearische trend

Een bearische trend daarentegen wordt met een reeks van dalende highs en dalende lows bepaald. Als je een diepere high en een diepere low (een nieuwe low) na een bearische beweging van de koers aantreft, dan is de dalende trend bevestigd. De trader moet op de volgende diepere high wachten om hier een short verkoop te beginnen.

Deze methode van trendherkenning is een zeer eenvoudige elementaire manier om een trend te bepalen. Vele traders wereldwijd hebben vertrouwen in deze methode. Zeker voor beginnende traders kan deze methode een grote hulp zijn om te leren handelen. Aangezien we bij het thema price action trading de naakte grafieken beschouwen, is het noodzakelijk een zekere innerlijke logica van de methode op te bouwen. En trendherkenning is een van de belangrijkste bouwstenen hiervoor.

Geen vanzelfsprekendheid

Het juist inschatten van trends lijkt vanzelfsprekend te zijn. De praktijk leert ons echter dat zelfs ervaren traders steeds weer de fout begaan om tegen de actuele hoofdtrend in te handelen. Het spreekt voor zich dat als je met price action trading succes wil boeken, je beter met de onderliggende trend mee handelt dan er tegenin. De trend correct bepalen is een belangrijk aspect, niet enkel gebruikt door traders maar ook door banken. Financiële instellingen, brokers en professionele traders beschouwen dit punt als voorwaarde voor de beslissing om al of niet te handelen. Als de trend niet duidelijk bepaald kan worden, dan is het in de meeste gevallen beter van de handel af te zien. Misschien doet zich in een andere markt een betere gelegenheid voor om te handelen.