Mean-reversion-trading (Deel 4)

Risicomanagement en valkuilen die de trader beter vermijdt

In het laatste artikel van deze reeks bekijken we het risicomanagement en enkele valkuilen die bij gebruik van mean-reversionstrategieën vermeden moeten worden.

Risicomanagement

Mean-reversiontrading hangt normaal gezien af van een hoge hitrate. Dat betekent dat de trader moet proberen suboptimale trades eruit te filteren. Overtrading is vaak het grootste probleem bij mean-reversion-trading. De trader ziet beter af van een trade, tenzij deze voldoet aan alle voorwaarden. Vanuit dat oogpunt bekijken we enkele criteria.

Trenddagen vermijden

Trenddagen ontstaan vaak wanneer een markt een handelsrange opbouwt, die boven het gemiddelde ligt. Dat gebeurt meestal wanneer beleggers met een langetermijnperspectief de markt betreden en de koersen naar een nieuw niveau stuwen. Concentreert de trader zich echter op kortere timeframes, dan moet hij op zijn hoede zijn voor een mogelijke trenddag. Hij moet in elk geval in staat zijn de voorwaarden voor een trenddag te herkennen wanneer hij trades wil gaan uitfilteren, die vermoedelijk niet zullen werken. Trenddagen doen zich vaak voor na een uitbraak uit een handelsrange, vooral wanneer de range in de loop der tijd kleiner geworden is. Faalt de markt bij de poging een koersgat te dichten, vooral bij een goed volume, dan is dit vaak een aanwijzing voor een trenddag.

Afbeelding 1: FDAX, 15-minutengrafiek

 

Afbeelding 1 toont ons een grafiek van de FDAX van 17 en 18 oktober 2016. Verschillende traders vielen wellicht ten prooi aan de poging om het koersgat van 18 oktober te sluiten (pijl bovenaan op de grafiek). Er waren echter twee redenen om dit niet te doen. Ten eerste: de volatiliteit en het handelsvolume waren de vorige dag duidelijk teruggekeerd (pijl bij het volume). Ten tweede: de markt brak op 18 oktober met een koersgat uit de handelsrange van de vorige dag. Verder dook er geen goede bevestiging op dat marktsterkte van deze opening zou worden teruggenomen. De markt kwam weliswaar enigszinds terug, maar testte slechts kort de high van de vorige dag om dan verder te stijgen. Dit zijn de situaties waar een mean-reversion-trader zich liever buiten houdt.

Interessant voor scalpers

Voor ervaren traders die een markt goed kennen, kan het de moeite waard zijn om op timeframes van 5 minuten te scalpen. Maar dit is waarschijnlijk niet de juiste strategie voor traders die nieuw zijn op de markt. Kleine koersdoelen vereisen snelle beslissingen bij onvolledige informatie. Markten keren naar "faire" prijzen terug als ze niet in staat zijn om het momentum in de ene of andere richting in stand te houden. Dat kan gebeuren wanneer de markt een ondersteuning of een weerstand test en faalt, of ook wanneer een trendmarkt zich te ver van het voortschrijdende gemiddelde verwijdert.

Mean-reversion-trading kort samengevat

Het koersdoel van een mean-reversion-trader moet een niveau zijn dat kort geleden door de markt geaccepteerd werd, of een voortschrijdend gemiddelde dat de markt respecteert. Men moet de trades, die niet aan alle vereisten voldoen, uitfilteren om een hoge hitrate te realiseren. En tenslotte moet de trader zich ervan verzekeren dat de trade voldoende potentiële winst inhoudt om het risico te rechtvaardigen.