Mean-reversion-trading (Deel 3)

Kansen en risico's afwegen

De vorige twee artikels hebben ons aangetoond waar mean-reversion-trading kan worden ingezet en hoe de trader zijn koersdoel kan bepalen. In deze bijdrage bekijken we de criteria waarmee de trader rekening moet houden voordat hij een trade aangaat. Bij mean-reversion-trading kan men zich minder veroorloven dan bij momentum-trading en trend following.

De trader moet hier selectiever zijn bij de beslissing wanneer hij handelt en wanneer hij ermee ophoudt. Opdat een mean-reversion-trade een hoge kans op succes heeft is een sterke indicatie van een mogelijk falen bij een onfaire prijs noodzakelijk. Om zich er bovendien van te verzekeren dat de vooruitzichten voor de trade er positief uitzien, moet de afstand tot het koersdoel worden afgewogen ten opzichte van de afstand tot de stop loss.

Bewijs van een reversal

Een van de beste manieren om een reversal te herkennen is op de kortere timeframes naar reversalpatronen (omkeerpatronen) uit te kijken. Een schouder-kop-schouderpatroon, een dubbeltop of dubbelbodem of een mislukte poging bij een nieuwe high of low zijn goede aanwijzingen dat de markt op het punt staat om terug te keren naar de gemiddelde waarde. Als het volume het patroon ondersteunt, is dit natuurlijk een voordeel.

Het gebruik van indicatoren

De meeste indicatoren hollen achter de koersactie aan. Als de trader wacht op een crossover van een stochastiek-indicator of op een momentum-indicator die een bepaald niveau moet overschrijden, dan handelt hij in de regel te laat. Om een trade op het optimale moment aan te gaan moet hij zich concentreren op de beweging van de koers zelf. Hij kan gebruik maken van een divergentie  tussen indicatoren, zoals een MACD of RSI, en de koers om een aankomende reversal te herkennen.

Wachten op bevestiging

De trader moet echter nog op een bevestiging wachten alvorens te handelen. Een nieuw swing-high of een swing-low, een verhoogd volume in de richting van reversals vormen vaak goede bevestigingen. Hij heeft meer nodig dan een gewone koers-reversal voor de trade. De verhouding tussen kans en risico moet trouwens minstens 1:1 zijn. Is dat niet het geval, dan kan hij beter afzien van de trade en wachten op de volgende mogelijkheid.

Afbeelding 1: goud, 5-minutengrafiek

Op deze 5-minutengrafiek van 1 december van de goud-futures (afbeelding 1) keerde de markt vier keer terug naar 200-EMA (200 Exponential Moving Average, groene lijn). De koers consolideerde vooraleer hij de consolidatiezone doorbrak (eerste pijl links). Daarna vormde de markt een omgekeerd schouder-kop-schouder patroon (tweede pijl links) met koersdoel in de buurt van de EMA200. Bij de derde keer probeerde de markt een nieuwe low te vormen, wat mislukte (derde pijl). In alle drie de gevallen zorgde een stop loss onder de onderste candle van de reversal tot een kans-risicoverhouding van iets boven 1:1. De vierde reversal was niet zo duidelijk. Bijgevolg was er geen goede KRV.

In dit artikel hebben we nu de mean-reversioninstellingen, koersdoelen en trigger besproken. In de laatste bijdrage houden we ons bezig met het risicomanagement en met enkele gevallen die men moet vermijden.