Mean-reversion-trading (Deel 2)

Werken met koersdoelen

Bij mean-reversionstrategieën moeten handelaren uitgaan van een terugkeer naar een bepaald prijsniveau, of misschien twee of drie prijsniveaus. Als er meer dan een mogelijk koersdoel is, dan is het altijd de moeite waard om winst mee te nemen wanneer het eerste koersdoel bereikt wordt. Het lijkt misschien merkwaardig om het koersdoel al voor aanvang vast te leggen, maar het is belangrijk dit te kennen voordat men afweegt of de trade al dan niet de moeite waard is. Er moet voldoende potentiële winst voorhanden zijn, zodat het risico de moeite waard is.

Wat betekent "gemiddelde koers"?

Gemiddelde koersen zijn "faire koersen". Een faire koers is een niveau waarop talrijke trades hebben plaatsgevonden, waardoor dit veruit door de meeste deelnemers op de markt geaccepteerd wordt. Heerst er echter een onevenwichtige verdeling tussen kopers en verkopers, moet de koers zich naar een ander niveau begeven. Als er bij de nieuwe koers geen evenwicht wordt gevormd tussen kopers en verkopers, wordt de koers als "onfair" beschouwd. Dan zullen de koersen zich weer naar een ander niveau begeven, waar ze wel fair bevonden worden.

Voortschrijdende gemiddelden

Voortschrijdende gemiddelden stellen een gemiddelde prijs vast in een bepaalde periode. Daardoor worden ze vaak gebruikt in plaats van de gemiddelde koers. De markten zijn natuurlijk niet verplicht om bepaalde voortschrijdende gemiddelden te respecteren. Ze  houden deze echter vaak in het achterhoofd en meestal respecteren ze specifieke voortschrijdende gemiddelden. Als een handelaar een overzicht met verschillende voortschrijdende gemiddelden bekijkt, zal hij snel kunnen vaststellen welk gemiddelde door de markt gerespecteerd wordt.

Het waardebereik

Een andere methode bij mean-reversion-trading is de bepaling van een waardebereik (value zone). Dit concept komt voort uit de analyse van markt profielen (market profile). Het idee erachter is dat het waardebereik van een handelssessie een bereik is waarbinnen 70% van de handel plaatsvindt. Als de koersen een nieuw niveau bereiken, dat niet behouden kan worden, zullen ze hoogstwaarschijnlijk terugvallen naar het laatste waardebereik. Als de koersen binnen een waardebereik komen, is het daardoor zeer waarschijnlijk dat ze over het volledige waardebereik heen gebruikt worden.

Afbeelding 1: ruwe olie, 15-minutengrafiek

 

In afbeelding 1 van de ruwe olie-futures lag het waardebereik (gele zone op de grafiek) op 23 september tussen $45.80 en $46.30. Toen de verkopers er op 26 september niet in slaagden de markt naar beneden te dwingen (pijl), sprong hij  terug in het waardebereik van de vorige dag.

Koersdoelen kiezen

Een trader kiest beter een koersdoel, dat ook bereikt kan worden. Een mean-reversion-trade moet een beweging anticiperen van een "onfaire koers” in de richting van de volgende "faire koers". Dit kan het midden van een trading-range zijn, een voortschrijdend gemiddelde dat gerespecteerd wordt door de markt, of het nieuwe en volgende waardebereik. Als het doel voor een korte trade een waardebereik is, dan moeten de top van de range het eerste en de bodem het tweede koersdoel vormen. En natuurlijk geldt het tegendeel voor long-trades.

Tot hiertoe hebben we gelegenheden bekeken met het oog op mean-reversion-trades, zoals niveaus die als koersdoel vooropgesteld kunnen worden. In de volgende bijdrage gaan we ons toeleggen op de trigger voor deze trades.