Mean-reversion-trading (Deel 1)

Het voordeel van de discretionaire handelaar

Mean-reversion-trading biedt handelaren talrijke kansen met hoge winstmarges. Daghandelaren staan vaak voor de uitdaging dat de systematische aanpak het moeilijk heeft op de kortere timeframes. In dit geval is een discretionaire aanpak vereist. In deze reeks van artikelen bekijken we de centrale aspecten van mean-reversion-trading, namelijk het bepalen van handelskansen, koersdoelen en entries.

Wanneer keren de koersen terug naar hun gemiddelde waarde?

Koersen keren vaak naar hun gemiddelde waarde terug, wanneer ze extreme hoogtepunten bereikt hebben en er niet voldoende kopers of verkopers zijn om het ingeslagen pad op de markt verder te bewandelen. Dat kan in trendmarkten het geval zijn, of wanneer de markt zich in een range  bevindt. Gelegenheden waarbij dit het geval is, zijn onder andere:

Sterke, niet-duurzame rallys of sell-offs bij het openen van de markt 

Vaak trekt de markt in de eerste twee uren van de handelssessie op tot extreme niveaus, om dan even later alles weer ongedaan te maken. Dit doet zich meestal voor wanneer traders die op korte termijn handelen vrezen dat ze het niet gaan kunnen bijhouden, maar er ook geen handelaren op lange termijn zijn om de rally of de sell-off (uitverkoop) in stand te houden. Dan worden de handelaren op korte termijn ertoe gedwongen hun posities op te geven van zodra de koersen tegen hun posities beginnen te lopen. Hetzelfde geldt voor valse uitbraken (false breakouts) aan steun en weerstand. 

Afbeelding 1: FDAX 5-minuten-grafiek

Op afbeelding 1 ziet men een vroege rally in de FDAX (pijl), gevolgd door een uitverkoop. Terwijl de meeste handelaren proberen om de trend te volgen, kunnen zich volledig nieuwe mogelijkheden ontwikkelen wanneer de koersen te ver van de trend afwijken. Als het volume niet volstaat om een rally of uitverkoop in stand te houden (pijl onderaan), keert de markt naar koersniveaus terug waarop eerder meer handelaren actief waren.

Reversals in opwaartse trends onder een voortschrijdend gemiddelde

Reversals die onder het voortschrijdend gemiddelde blijven, hebben meestal een hoge hitrate. Het voordeel van dit soort handel is dat het werkt, ongeacht het feit of de opwaartse trend zich voortzet of het voortschrijdend gemiddelde getest wordt en faalt. Er zijn handelaren die alleen maar afwachten tot de markt terugvalt, om dan het voortschrijdend gemiddelde te testen. Wat daarna dan ook gebeurt, is niet relevant. Het geheim is een voortschrijdend  gemiddelde, dat de markt in het verleden gerespecteerd heeft.

Afbeelding 2: E-Mini, daggrafiek

 

Uit afbeelding 2 kunnen we duidelijk afleiden dat de markt het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen is beginnen respecteren. Toen de prijs onder dit gemiddelde zakte en dan weer begon te stijgen, werd de test van dit voortschrijdend gemiddelde het eerste voor de hand liggende koersdoel (pijl 3 en 4 rechts).

Bollinger bands

Bij mean-reversion-trading gaan traders vaak Bollinger Bands inzetten. Daar is niets mis mee, maar het kan eerder beperken. Bollinger bands bieden bij bepaalde parameters handelskansen en daarvoor anderen niet. Met een flexibele aanpak hebben handelaren meer handelsmogelijkheden beschikbaar, die zich beperken tot diegenen met de beste mogelijkheden. In het volgende artikel bekijken we een methode waarmee men het koersdoel voor de terugkeer naar de gemiddelde waarde kan bepalen.