Kies het juiste grafiek-type

Elk grafiek-type is anders

Koersgegevens kunnen op verschillende manieren worden weergegeven. Het is vandaar zinvol de verschillende grafiek-types te kennen. De weergave op een balken-grafiek verschilt duidelijk van de weergave op een point and figure-grafiek. Dit kan tot verschillende analyses leiden die dan weer tot verschillende trading-beslissingen aanleiding geven. Elk grafiek-type heeft voor- en nadelen. De kennis van deze eigenschappen is noodzakelijk voor een correcte keuze van het grafiek-type.

Lijngrafiek goud, daggrafiek

 

De lijngrafiek verbindt de voortlopende slotkoersen van een waarde met elkaar. Kiezen we voor een daggrafiek, dan zal het systeem slechts de slotkoers van de dag noteren en met de slotkoers van de vorige dag verbinden. Op die manier ontstaat er een lijn op de grafiek. De intraday schommeling zelf wordt dus niet weergegeven! Het voordeel ligt voor de hand. Dit grafiek-type visualiseert de bovenheersende trend van de waarde. Wie dus trades wil uitvoeren op basis van de bovenheersende trend heeft dus met een lijngrafiek een uitstekend instrument ter beschikking. Dit geldt zowel voor dag- en week-grafieken maar ook voor uur-grafieken en alle kortere tijdseenheden. Wie echter de intraday schommelingen wil bestuderen en op basis van bepaalde koerslevels van de vorige dagen naar weerstand- en steunniveaus zoekt, werkt dus beter niet met een lijn-grafiek.

 

Balken-grafiek, daggrafiek goud

 

Het principe van een balken-grafiek (Engels: barchart) is zeer eenvoudig. Bij elke tijdseenheid wordt de hoogste met de laagste koers verbonden. Op die manier ontstaat er een balk die de handel in deze eenheid weergeeft. De lengte van de balk visualiseert dus de maximale koersschommeling van deze dag/tijdseenheid. Het streepje links toont de openingskoers en het rechtse streepje de slotkoers van de dag.

OHLC-Chart principe

 

Balk-grafieken worden vaak ook OHLC-grafieken (Open, High, Low, Close)  genoemd. Wie strategieën handelt die op basis van gaps (koersgaten) werken heeft hier een zeer goed instrument. Koersgaten worden in deze weergave zeer duidelijk zichtbaar. Ook inside-day-strategieën kunnen met dit grafiek-type heel goed worden weergegeven.

Candlestick, goud daggrafiek

 

We bekijken nu dezelfde daggrafiek van goud op een candlestick-weergave. Het is duidelijk dat we hier veel meer informatie verkrijgen dan bij de vorige twee types. De groene kleuren (stijgende dagen) wisselen zich af met de rode kleuren (dalende dagen). Dit type levert ons veel meer kennis over de actuele toestand van de markt maar maakt het moeilijker om de bovenheersende trend te herkennen. Het is duidelijk dat de candlestick-grafiek beter past bij een strategie die op korte termijn werkt.

Candlestick-principe

 

De meeste informatie over het koersgebeuren verkrijg je met een candlestick-grafiek. Ligt de close boven de open dan kleurt de candle wit (of groen). Omgekeerd: ligt de close onder de open dan kleurt de candle zwart (rood). Op die manier weten we of het een sterke koopdag of een sterke verkoopdag was. Ligt de close in de buurt van de low dan beheersen de beren het veld. 

 

Point and figure, goud daggrafiek

 

Point and Figure-grafieken tonen uitsluitend koersbewegingen. Het element „tijd“ is onbestaand in dit type. Is er geen koersverandering blijft de grafiek onveranderd. De X-zuilen staan voor stijgende koersen, terwijl de O-zuilen dalende koersen tekenen. Van zodra een X-zuil een X hoger wordt genoteerd is er sprake van een uitbraak (omgekeerd natuurlijk ook voor de O-zuil). Dit uitbraak-signaal is zeer nauwkeurig en vandaar zijn Point and Figure-grafieken uitstekende instrumenten voor breakout-traders.