Intraday Trendfollowing (Deel 3)

We hebben uit de laatste bijdrage geleerd dat trends voorbereid moeten worden om zich te kunnen ontwikkelen. Er zijn tijden die geschikt zijn om trendvolgende trades aan te gaan, en ook tijden waarin je beter afwacht of zelfs tegen de trend in handelt. Het verschil tussen slagen en mislukken bij discretionair traden ligt hem vaak in het feit of iemand de discipline heeft om uit de markt weg te blijven bij ongunstige omstandigheden.

Stuw

Een markt wordt gestuwd, of is onzeker, wanneer de verhouding tussen kopers en verkopers overwegend in evenwicht is. De volatiliteit is soms laag, vooral tijdens een consolidatie op een stierenmarkt. Op andere momenten, wanneer er nog enige onzekerheid heerst, is er nog volatiliteit aanwezig. Als er evenwicht is tussen kopers en verkopers, kan zich echter geen trend ontwikkelen, ook niet bij hoge volatiliteit.

Afbeelding 1: E-Mini, 18 januari 2017, 5-minutengrafiek

 

Afbeelding 1 toont een onzekere, gestuwde markt in de E-Mini. Zelfs als de trading range uitbreidt en krimpt, kan een trend zich niet ontwikkelen zolang er geen trigger komt die nieuwe kopers en verkopers op de markt brengt. Als dat gebeurt, moet de trader erop voorbereid zijn om de uitbraak van de markt uit de volledige trading range af te wachten. Er zullen zich situaties voordoen waarbij het lijkt alsof een stieren- of berentrend zich ontwikkelt, maar als de trend niet met verhoogd volume is voorbereid, is de kans klein dat de trend het ver zal schoppen. Een discretionaire trader moet deze discipline ontwikkelen. Als het prijsgedrag geen trend aangeeft, dan heeft het geen zin om een trade te willen afdwingen.

Afbeelding 2: Goud, 5 januari 2017, 5-minutengrafiek

 

In tegenstelling tot de vorige afbeelding is er op afbeelding 2 een duidelijke beweging in de goud futures zichtbaar. Elke trend in een bepaalde richting bereidt het potentieel voor een trend in de andere richting voor. Niet elke trend zal iets opleveren, maar de kans is groot. Dit is het soort markt die de trendfollower graag ziet.

 

Trenddagen

Een intraday trendfollower kan in een dag van meerdere trends profiteren, maar op trenddagen kan hij het de hele dag bij één en dezelfde trend houden. Op trenddagen wordt de markt geopend kort bij het einde van de trading range en wordt opnieuw gesloten aan het andere uiteinde. Als een trenddag waarschijnlijk is, dan is het de moeite waard om een positie langer te behouden en wat meer risico te nemen. Trenddagen volgen normaal gezien op een uitbraak uit een consolidatie op lange-termijngrafieken. Het helpt als de uitbraak al getest werd. Een gap in de richting van de uitbraak en een verhoogd volume vergroten de kans dat zich een trenddag ontwikkelt. Het beste instapmoment is normaal gezien het moment nadat een terugkeerbeweging in de gap mislukt is.

Normaal gezien volgen lange-termijn trendfollowers een trend totdat ze er zeker van zijn dat de trend voorbij is. Voor korte-termijn traders kan dit het opgeven van te veel winst betekenen. Voor hen is het voordelig om onderweg wat winst mee te pikken. Op trenddagen is het weliswaar veelbelovend om een positie te behouden, aangezien de markt normaal gezien kort bij een high of low zal sluiten. In de volgende bijdrage bekijken we entry- en exitstrategieën voor trendfollowers.