Intraday Trendfollowing (Deel 2)

De juiste cyclus of het juiste timeframe volgen

Er is geen juiste of foute timeframe om intraday trends te verhandelen, en er zijn geen bijzondere voortschrijdende gemiddelden die men op de voet moet volgen. De trader moet meerdere timeframes observeren en daarbij weten wat in elk van deze timeframes gebeurt. In normale omstandigheden wordt de entry in een trade het best bepaald aan de hand van een 5-minutengrafiek in de vorm van staven of candlesticks. De trader moet echter ook op de hoogte zijn van de gebeurtenissen op de 15-minuten-, uur- en daggrafieken. Deze geven meestal het best weer wat de smart money van plan is. Meestal handelt dit op hogere timeframes. Als de markt er op een lagere timeframe "short" uitziet, betekent dat niet noodzakelijk dat een daytrader ook short moet gaan.

Het helpt ook als je weet welke voortschrijdende gemiddelden de markt volgt - en dat geldt ook voor elk timeframe. Als een markt een bepaald voortschrijdend gemiddelde respecteert, dan zullen meer traders deze markt observeren wanneer ze in de buurt van dit gemiddelde komt. Een groter volume zal nog meer traders aantrekken en elke volgende beweging zal steeds belangrijker worden.

Afbeelding 1: E-Mini, 13 februari 2017, 5-minutengrafiek

In afbeelding 1 wordt een situatie weergegeven, die sommige daytraders misschien in de verleiding heeft gebracht om short te gaan in de E-Mini future. De stijgende trend op de 5-minutengrafiek werd onderbroken en de grafiek bevatte alle eigenschappen van een trenddag. Maar de uurgrafiek in afbeelding 2 geeft duidelijk aan waarom traders voorzichtig moesten zijn (rode pijl afbeelding 2). De markt bevond zich duidelijk in een stijgende trend. De trader had ook moeten weten dat traders met short posities in de val gelokt zouden worden als de uitverkoop uitblijft. Net het opheffen van de short posities droeg bij tot de voortzetting van de rally. 

Afbeelding 2: E-Mini 9-14 februari 2017, 60-minutengrafiek

 

Hoe trends zich voorbereiden

Trends moeten voorbereid worden voordat ze zich kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat het aantal potentiële kopers en verkopers moet toenemen. Lange-termijn rally's kunnen aangedreven worden door fundamentele factoren van de onderliggende markt of de economie. Korte-termijntrends daarentegen worden aangedreven door een onevenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod, wat op haar beurt kan ontstaan als nieuwe lange-termijn deelnemers de markt betreden, maar ook door korte-termijn traders met leveraged posities. Als een markt vastzit in een trading range en de volatiliteit en het volume afnemen, dan kunnen kopers en verkopers worden afgeschud tot de markt terug stijgt of daalt. Als dat gebeurt, nemen de beleggers opnieuw hun intrede in de markt en ontwikkelt zich een trend.

Trapped money

Trends worden ook voorbereid door de vorige trend. Bij een stijgende trend gaan korte-termijn traders long-posities opbouwen, bij een dalende trend bouwen ze short-posities op. Bij intraday trading is de essentie dat de trader gebruik maakt van een hefboom en dat stop-loss orders worden ingezet om het risico zo klein mogelijk te houden. Dit noemen we trapped money - als traders met leveraged posities zich aan de verkeerde kant van de markt bevinden, moeten ze hun posities opheffen. Hoe dieper de markt daalt, hoe meer traders met long posities moeten verkopen en omgekeerd.

In de volgende bijdrage bekijken we de soorten marktactiviteiten waaraan men aandacht moet besteden om een trend te volgen.