Hoe vind je de winnaars uit de duizenden aandelen

Had ik tien jaar geleden maar Apple gekocht…

We kennen ze wel die grote winnaars onder de aandelen. Denkt u maar aan het papier van Microsoft dat zich tussen 1986 en 1999 verhonderdvoudigde. Of heeft u niet ook tandenknarsend toegezien hoe het aandeel van Apple van 7 $ naar 700 $ steeg in 10 jaar tijd? Het zijn maar enkele van de meest prominente voorbeelden uit de laatste tijd. Het probleem is echter dat we slechts achteraf weten of dit of dat aandeel uiteindelijk de grote winnaar is geworden. Daar heb je dus niets aan.

Hoe vind je die parels?

Maar is er misschien toch een methode om uit de onoverzichtelijke aandelen-bazaar precies die parels eruit te filteren die de eigenschap van een Microsoft of een Apple hebben? Dat was de vraag die de Amerikaan William O´Neil had. Precieser geformuleerd: “Welke bepalende, gemeenschappelijke eigenschappen hebben de grote koerswinnaars in de geschiedenis van de Amerikaanse beurs voor ze aan hun adembenemende koersstijging begonnen?”   

De CANSLIM-Methode

O´Neils antwoord op zijn eigen vraag luidde de CANSLIM-methode. Een proces in zeven stappen om precies die juwelen uit een oceaan aan mindere goden eruit te filteren. We bekijken even dit proces want elke letter van het acroniem  CANSLIM staat natuurlijk voor een belangrijk criterium.

C: Current big or accelerating quarterly earnings per share

Winst! Het gaat dus niet over de verwachte winst maar over de gerealiseerde sterke stijging van de winst in vergelijking tot het vorige kwartaal. Apple had een winsttoename van maar liefst 350% in het kwartaal voor de grote koersstijging!

A: Annual earnings increases

Een enkele grote kwartaalwinst kan echter toeval zijn! Beter is naar de jaarlijkse toename van de winst te kijken. Deze moet zo hoog als mogelijk zijn. Tenminste 25% in de laatste 5 jaar moet je verwachten.

N: new product, new enterprise or new service

Het bedrijf moet een innovatie op de markt brengen. Denkt u maar aan het kopieerapparaat dat Xerox in 1949 op de markt bracht. Apples Ipad is zeker een goed recent voorbeeld van een nieuw product dat sterk aanslaat bij het publiek.

S: shares outstanding

Aangezien het over groeiaandelen gaat spreekt het vanzelf dat het aantal aandelen dat zich in omloop bevindt beperkt moet zijn. Uit O´Neils onderzoek blijkt dat minder dan 25 miljoen aandelen gedurende de groeiperiode ideaal is. Dat is overigens de reden waarom heel wat institutionele beleggers deze aandelen niet kunnen kopen: de beurskapitalisatie is te laag.

L: leader or laggard

De ervaring leert dat het beter is de leiders uit een bepaalde sector te kopen en niet de mindere goden. Zij zijn het die een sector optrekken en de meeste marktaandelen bezitten. Laggards, de nakomers vermijd je beter. Ze presteren meestal minder dan de leiders zelf.

I: Institutional sponsorship

Ondanks het feit dat de marktkapitalisatie van groeiaandelen voor de meeste institutionele beleggers te klein is, is het toch gunstig als in de loop van het groeiverhaal institutionelen in de boot stappen. Maar niet te veel. Want als alle grote beleggers het aandeel in hun portefeuille hebben is het meestal te laat om nog in te stappen.

M: market direction

Natuurlijk is de richting van de algemene markt belangrijk in dit verhaal. Valt de algemene markt zullen ook groeiaandelen het moeilijk hebben kopers te vinden.

William O`Neil, How to make money in stocks, 1995 McGraw-Hill, USA