Hoe geautomatiseerde handel je meer winst kan opleveren

 

Steeds meer traders maken gebruik van geautomatiseerde handel

De geautomatiseerde handel wordt meer en meer gebruikt door traders wereldwijd, en dit heeft zo zijn redenen. Eigenlijk is een geautomatiseerd handelssysteem niet meer dan een softwaretoepassing, geprogrammeerd op basis van een aantal regels en parameters. Of geautomatiseerde handelssoftware je opbrengst al of niet verhoogt, is meestal afhankelijk van de speciale handelsregels en -parameters die de ontwikkelaar in het systeem heeft geprogrammeerd.

Hoe gaat het automatische systeem in zijn werk?

Een geautomatiseerd handelssysteem voert meestal een handelsorder uit als aan alle essentiële voorwaarden en parameters van de trader wordt voldaan. Hoewel het geautomatiseerd handelssysteem van standaardinstellingen voorzien is, kan de trader de instellingen wijzigen volgens zijn eigen handelswensen. Met behulp van geautomatiseerde handelssystemen kunnen traders hun winst opdrijven. De systemen dienen als hulpmiddelen bij het handelen, die hen helpen hun handelsplannen consequent uit te voeren en het probleem van de menselijke emotie uit te schakelen. Dit is meestal het belangrijkste probleem waarmee je als trader wordt geconfronteerd. De geautomatiseerde handel vormt dus een praktische oplossing voor beginnelingen en voor professionele traders.

Volautomatische handelssoftware

De meeste handelssystemen zijn volledig geautomatiseerd. Zo kan de trader zich met andere activiteiten bezighouden, terwijl de software gedurende de dag de transacties uitvoert. Toch moet de trader zijn systeem regelmatig monitoren om het rendement te verzekeren.

Eenvoudig aan te passen en te programmeren

Geautomatiseerde handelssystemen maken het de trader makkelijker om zijn handelsparameters, zoals risico en winst, aan te passen. Om de winst te verhogen, kan hij de parameters van het systeem optimaliseren, zodat het de trades volgens zijn handelsplan uitvoert.

Hoe kan je de rentabiliteit van een geautomatiseerd handelssysteem beoordelen?

De beste manier om de rentabiliteit van een geautomatiseerd handelssysteem te beoordelen en om te testen of het voor jou als trader functioneert, is eerst testsoftware te downloaden en gebruiken. Met de testsoftware kan je met virtueel geld oefenen alvorens echt geld in te zetten. Dit helpt je een preciezere en meer gefundeerde inschatting te bekomen van de rentabiliteit van de geautomatiseerde handelssoftware.

Om de rentabiliteit van het geautomatiseerd systeem te verzekeren, moet de trader het testen met behulp van de automatische systeemparameters met historische gegevens. Als dat een positieve uitkomst oplevert, geeft dit een idee over de rentabiliteit. Je kan natuurlijk ook het systeem een tijdje op de markt laten lopen met een demorekening en na een bepaalde periode de resultaten analyseren. De werkelijke resultaten moet de trader dan regelmatig vergelijken met de resultaten van de backtests, om verschillen in de koersuitvoering of fouten tijdig te kunnen opsporen.

Niet te vergeten moet ook het belangrijkste nadeel van de geautomatiseerde handel vermeld worden: het gebrek aan flexibiliteit. De strakke regels kunnen zich vaak niet snel aanpassen aan nieuwe marktgegevens. Daarom argumenteren de tegenhangers van automatische handelssystemen dat de meeste systemen na een tijdje niet meer functioneren. Een eerste indicatie is het voorkomen van drawdowns (verliesrijen) die hoger liggen dan in de backtests. Om dit te voorkomen, kan de trader de parameters aanpassen of het systeem tijdelijk uitschakelen.