Helpt uitgebreide research u als trader

De zoekende trader...

Vele startende traders spenderen uren aan het bestuderen van grafieken van aandelen of markten. Ze zijn of op zoek naar bepaalde patronen of ze kijken uit naar eventuele breakouts of voortzettingsformaties binnen trends. Sommigen bestuderen urenlang convergenties of divergenties van indicatoren. Ze vragen zich af of het aandeel nu in een overbougt of oversold-situatie zit en of een koop of een verkoop nu opportuun zou zijn. M.a.w. een groot deel van de tijd wordt besteed aan het zoeken van de perfekte trade.

De research levert geen resultaten op..

Het is echter helemaal niet bewezen dat deze inspanningen tot betere resultaten leiden, integendeel. Vaak moet de beginneling vaststellen, dat ondanks uitgebreide research en voorbereiding hij geen winstgevend systeem blijkt te hebben. Het koerspatroon dat op de grafiek van een aandeel perfect leek, lijkt niet te werken en het aandeel doet het tegenovergestelde van hetgene wat het patroon laat vermoeden. De uitbraak in een ander aandeel kwam er, maar een uur later zakte de koers weer in elkaar en de positie staat in het verlies.

Wat is er aan de hand?

De trader heeft toch zijn huiswerk gemaakt? Hij heeft de beste setups gekozen voor zijn trades die hij in de actuele marktsituatie kon vinden. En dan koos hij uit alle potentiële kandidaten nog de allerbeste uit. Het kon eigenlijk niet fout gaan.

Welkom in de trading-wereld!

Vroeg of laat moet elke trader tot het inzicht komen dat minutieus gekozen entries weinig bijdragen tot een winstgevend systeem. Erger nog. Hoe meer tijd er wordt besteed aan het opzoeken van een potentiële kandidaat hoe meer de trader de neiging zal hebben aan een verliespositie vast te houden in dit aandeel, precies omwille van de grondige research die er aan vooraf is gegaan. Dit is menselijk. We willen beloond worden voor ons “werk”.

Maar “werk” op de beurs wordt niet beloond. Soms kan een trader door een vergissing een aandeel verkopen i.p.v te kopen, en deze “vergissing” blijkt dan achteraf de grootste winnaar van het jaar te zijn geweest!

Is goede voorbereiding en research dan nutteloos?

Helemaal niet! Geen enkele professional komt onvoorbereid naar de markt. Maar het eigenlijke “werk” steekt ergens helemaal anders dan waar onze beginnende trader heeft vermoed. Als de positie open staat, begint een heel ander “werk”. Elke nieuwe positie in de portefeuille van de trader opent een nieuw risico voor het kapitaal. Vanaf nu verandert de “taak” van de trader. Hij is nu niet meer researcher maar risicomanager van zijn eigen kapitaal.   

Trade-management

Vanaf het ogenblik dat de trade openstaat, gaat het erom het risicokapitaal te managen. Dit kan al naar gelang de systematiek of de methode natuurlijk verschillend zijn. Sommige traders werken met een trailingstop die door het systeem automatisch wordt opgetrokken als de trade in de winst gaat. Andere traders zetten de stop op break-even van zodra de positie een vastgestelde winstmarge heeft bereikt. En wat doet de trader als het helemaal fout gaat en het aandeel of de markt gaat in de andere richting als oorspronkelijk gehoopt? Ziet u? Dit is een heel ander soort werk dan op het internet zoeken naar succesvolle trade-kandidaten. En dit “ander soort werk” heeft veel meer met uw winstgevendheid te maken dan uw research.