Effectief Stop-Loss-Management (deel 1)

Flexibel en gedisciplineerd zijn

 

Stops kunnen een tweesnijdend zwaard zijn, vooral als ze niet effectief worden gebruikt. Bij het traden met een hefboom (leverage) zijn stops essentieel om grote verliezen te voorkomen. Aan de andere kant worden stops vaak vroegtijdig uit de markt gehaald wanneer ze niet genoeg ruimte krijgen. Om stops effectief te gebruiken, moet de trader gedisciplineerd en flexibel zijn. Hij moet flexibel zijn bij het vaststellen van de grenzen en gedisciplineerd zijn wanneer de limiet wordt bereikt. Een stop moet alleen uit de handel worden gehaald wanneer de trader volgens zijn mening over de koersontwikkeling verkeerd ligt, maar niet bij normale koersschommelingen.

 

Veel voorkomende fout Nr. 1

 

Traders gebruiken vaak te strakke stops. Een stoporder moet alleen worden uitgevoerd wanneer het idee van de trade daadwerkelijk verkeerd was. Een limiet op basis van het maximale Euro-verlies dat de trader bereid is in de trade te aanvaarden, betekent vaak dat het order snel zal worden uitgevoerd. De initiële stop (eerste stopniveau) moet op een niveau worden ingesteld dat onmogelijk te bereiken is, behalve als de trader daadwerkelijk aan de verkeerde kant staat. Als hij bang is dat hij te veel verliest, moet hij ofwel een kleinere positie verhandelen of volledig van de handel afzien.

 

Veel voorkomende fout Nr. 2:

 

De initiële stop overhaast naar break-even verplaatsen, is ook een fout die eenvoudig kan worden gemaakt. Vaak is het niveau waarmee de trader op de markt gaat een belangrijke sleutelplaats die moet worden getest voordat de trade echt kan werken. Het maakt niet uit of de trade vanuit een break-out, een reversal of een test met een voortschrijdend gemiddelde wordt uitgevoerd, het niveau waarop de trader de handel aangaat, is vaak de sleutel voor de verwachte beweging. En voordat de markt het vertrouwen heeft dat de koersen verdergaan, zal hij dit niveau vooraf testen. Een harde en een zachte stop kan helpen dat de trader iets langer in de handel blijft en het geeft hem genoeg tijd om daadwerkelijk in zijn voordeel te werken.

 

Harde en een zachte stops

 

Een harde stop is een prijslimiet die de trader niet mag overschrijden, wat er ook gebeurt. De beste manier om dit te doen is door automatische stops te gebruiken. Een zachte stop (of mentale stop) is een gecontroleerde limiet. Dit houdt in dat keuzevrijheid is toegestaan in het bereik van deze limiet. Het is een goed idee om een hoorbaar alarm in te stellen zodra het zachte niveau is bereikt. De trader moet dan weten dat zijn trade in gevaar is. Wanneer de trader long is en zijn zachte stop wordt getriggerd, dan moet hij misschien even wachten totdat een bepaald handelsvolume onder de stops te zien is voordat hij de positie sluit. Hij kan wachten totdat hij grotere verkooporders onder zijn limieten ziet, of hij kan wachten totdat er een swing low wordt gevormd en deze vervolgens als een harde stop te gebruiken.