De zoektocht naar de heilige graal

Welk trader-type?

Één van de belangrijkste stappen op de weg naar beurssucces is de vaststelling welk trader-type u als trader bent. Veelal beginnen de meesten hun “carriere” eerder door toeval met een bepaalde stijl. Ofwel copieert men de methode van een vriend of men heeft in een boek of op een website iets gelezen dat kansrijk lijkt te zijn. Wat het eerst op je weg komt als je begint lijkt dan ook het juiste te zijn. Maar dit is zelden het geval.

De learning-curve

Learning-curves van ervaren traders bestaan vaak uit een (toevallige) rij van pogingen met de meest uiteenlopende methodes en strategieën. Heel wat beginnelingen starten natuurlijk met het simpel kopen van aandelen in de hoop deze op een later tijdstip voor een hogere prijs te kunnen verkopen. Dat hier vaak snel ontnuchtering plaatsvindt hoeft geen betoog. Hyperactieve naturen ontdekken dan vroeg of laat het fenomeen “daytrading”. Als gekken storten ze zich op instrumenten zoals futures. Dat constante winstgevendheid hier ook geen vanzelfsprekendheid is hoeft ook niet verder vermeld te worden.

De trendvolgers

Andere zielen ontdekken dan weer het fenomeen “trend” en worden fervente voorvechters  van het trendvolgen. Dit kan zeker zeer lucratief zijn maar in periodes waarin heel wat markten zijwaarts gaan wordt de stop dan toch heel vaak geraakt. Drawdowns in trendfollowing kunnen ondragelijke dimensies aannemen.

De zoektocht begint

In de beursliteratuur wordt de zoektocht naar een winstgevende formule of methode vaker wel eens de zoektocht naar de heilige graal genoemd. Het lijkt een niet te stuiten geloof dat de geheime formule ergens in het beurslandschap verborgen ligt. Zij het een bijzondere methode of een speciale indicator die alles duidelijk maakt. Voor sommige traders wordt de zoektocht naar de graal bijna een verslaving.

De graal bestaat!

Dat de graal wel degelijk bestaat is voor de meesten de verrassing van hun leven. Hij is echter te vinden op de enige plaats waar de meeste traders niet hadden gezocht: in hun eigen zelf. De trader zelf is de heilige graal! Hijzelf (of zijzelf) heeft alle sleutels in handen die toegang verlenen tot de verborgen schatkamers van de beurs.

De trader-psyche wordt rijp

En dan rijpt vroeg of laat ook het inzicht dat de heilige graal dus niets te maken heeft met een indicator of een bepaalde methode. Ja, dat het zelfs niet uitmaakt welke methode of stijl u toepast op de beurs. Vroeg of laat rijpt misschien het inzicht dat die oude beursspreuken (hou je verliezers klein, koester je winnaars) er wel degelijk iets mee te maken hebben. En dat het er vooral over gaat dat de wijsheid van deze oude spreuken een stuk van de trader-ziel zelf geworden zijn. Dit vergt tijd en er vloeit soms heel wat water door de zee voor de trader er rijp voor is. Maar toch is de zoektocht naar de heilige graal de moeite waard. Ook vandaag nog.