De Simple Moving Average (SMA)

Het voortschrijdend gemiddelde

Voortschrijdende gemiddelden zijn één van de belangrijkste instrumenten in de technische analyse. In principe worden ze vooral ingezet in de constructie van trendfollowing-strategieën . Ze worden echter ook in heel wat indicatoren en oscillatoren gebruikt of zijn er gewoon de basis van. Het grote voordeel van een voortschrijdend gemiddelde voor een trader is natuurlijk de eenvoud. U ziet onmiddellijk of een aandeel zich in een opwaartse beweging of in een neerwaartse beweging bevindt. En dat is al heel wat.

De Simple Moving Average (SMA)

De bekendste en eenvoudigste vorm is het enkelvoudig voortschrijdend gemiddelde of de Simple Moving Average (SMA). De SMA wordt op een eenvoudige manier berekend. Men telt alle slotkoersen van een bepaalde periode op en deelt het resultaat door het aantal van deze periode. Dus kiest de trader voor 100, dan deelt de SMA het gemiddelde van de laatste 100 slotkoersen.

Een instrument voor geautomatiseerde trading-systemen

De SMA is anders gezegd het arithmetische gemiddelde van de koersen van een bepaalde tijdsperiode. Moving of glijdend betekent dat de doorsnede met elke nieuwe handelsdag opnieuw wordt berekend. Feitelijk ontstaat op deze manier een opvolging van punten op de grafiek die echter in de praktijk door een lijn worden verbonden. Aangezien alle voortschrijdende gemiddelden op een wiskundige berekening gebaseerd zijn, zijn ze natuurlijk uitstekend geschikt voor het ontwikkelen van trading-systemen.

Het 200-daagse-gemiddelde

Indien een markt bijvoorbeeld boven de doorsnede van de laatste 38 dagen ligt, dan bevindt zich deze markt per definitie in een opwaartse trend. Ligt de waarde eronder is natuurlijk het tegendeel waar. De grote vraag is natuurlijk welke periode men ter hand neemt om een systeem te ontwikkelen. In de praktijk bestaat er binnen de beleggers-community een overeenstemming over het belang van het 200-daagse voortschrijdend gemiddelde. In het algemeen kan men zeggen: boven het 200-daagse gemiddelde wordt de markt als een stierenmarkt beschouwd, eronder natuurlijk als een berenmarkt.

Shortterm-traders

Dit geldt natuurlijk vooral voor beleggers die posities maandenlang houden. Short-term-traders zoals swingtraders maar ook daytraders werken vaker met het 38-daagse gemiddelde, of soms ook het 50- of 20-daagse gemiddelde. Natuurlijk moet elke trader zelf die instellingen kiezen die hem het best lijken. Het is echter wel raadzaam met de gemiddelden te werken die gebruikelijk zijn, alleen al omwille van het feit dat de meeste beleggers dit ook doen, en de aandelen of markten ook vaak bij het bereiken van deze gemiddelden steun of weerstand zullen ervaren.

Handelssignalen met SMA´S

Handelssignalen ontstaan bij de kruising van de koersen met de gekozen SMA. Kruisen de koersen de SMA van onder naar boven dan ontstaat een koopsignaal. Omgekeerd, kruisen de koersen de SMA van boven naar beneden ontstaat een verkoopsignaal. Sommige traders werken met twee SMA´s, bijvoorbeeld 50 en 200. Kruist de 50 de 200 van onder naar boven is er een geldig koopsignaal. Omgekeerd. Kruist de 50 de 200 naar beneden is een verkoopsignaal ontstaan.

Goud, dagggrafiek

 

Op deze daggrafiek van goud zien we drie kruisingen van de SMA 38 met de SMA 200. Het systeem gaf twee verkoopsignalen en één koopsignaal. Alle drie signalen konden profitabel worden verhandeld.