De risk-reward ratio (RRR) juist interpreteren (deel 5)

De RRR verslechtert

In het vierde deel van deze reeks over de risk-reward-ratio hebben we aan de hand van een voorbeeld in de CAC40-future laten zien hoe de RRR tijdens de lopende trade voortdurend verandert. Ironisch genoeg verslechtert de RRR wanneer de positie in de gewenste richting loopt. Omdat de RRR altijd wordt berekend op basis van het huidige uitgangspunt evolueert hij met toenemende winst steeds meer in het negatieve terrein. Dit gebeurt op voorwaarde dat de trader de initial stop-loss order op de oorspronkelijke plaats laat staan. Het gevaar bestaat natuurlijk altijd dat de markt een radicale bocht neemt en het stop-loss order geactiveerd wordt. Dit is vooral vervelend als er reeds substantiële boekwinsten werden gerealiseerd.

Trailing stop automatiseert RRR-beheer

Om een ​​dergelijk scenario te voorkomen kan de handelaar overwegen om een  trailing stop te gebruiken. Deze automatische stopfunctie heeft het voordeel dat hij bij stijgende koersen op dezelfde afstand tot de huidige koers volgt. Stijgt de markt, stijgt de trailing stop automatisch mee. Op deze wijze maakt deze functie een permanente aanpassing van de RRR mogelijk.

Handmatig verplaatsen van de stop

Wie als gevolg van de volatiliteit geen trailing stop wil inzetten wordt gedwongen om deze taak handmatig over te nemen. Hij moet dan koersniveaus op de grafiek vinden waar de initiële stop op een zinvolle manier kan worden gezet. Vooral als gevolg van de vaak onvoorspelbare volatiliteit, hebben tal van traders het met deze taak moeilijk. Vaak moeten ze met lede ogen toezien dat de stop wordt geraakt en de markt kort daarna weer in de  verwachte richting verder loopt.  

Trading is beheer van het RRR

Correct geïnterpreteerd is trading niets anders dan het beheer van de risico-reward ratio. Het is dus de moeite waard om over dit concept na te denken. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat een trader weliswaar een juiste inschatting van de toekomstige ontwikkeling van de markt heeft maar de verkeerde RRR kiest om de trade uit te voeren. De vraag hoe de RRR zal worden beheerd moet vooraf worden gesteld en niet tijdens de trade. Als de stop-afstand te royaal wordt gekozen (bijvoorbeeld 1:2) heeft de trader permanent het probleem de RRR boven 1:1 te houden, zoals in het voorbeeld in artikel 4 duidelijk werd aangetoond. In dat geval kan de trader een nauwere stop overwegen, die echter automatisch zijn hitrate zal verslechteren.

Een evenwichtige aanpak

Er vergaat wel wat tijd vooraleer een trader een evenwichtig concept heeft ontwikkeld hoe hij zijn posities wil managen, vooral als alle parameters zoals hitrate, RRR en positiegrootte erin worden betrokken. De ervaring leert namelijk dat de feitelijke winstgevendheid van een systeem of een trading-strategie van een ​​evenwichtige keuze van deze parameters afhangt en niet van  de marktanalyse, zoals vele beginners denken.

Trading is risicomanagement. Aangezien de RRR daarin een centrale plaats heeft is het de moeite waard om over dit gegeven na te denken.