De risk-reward ratio (RRR) juist interpreteren (deel 3)

De RRR kritisch bekeken

We hebben in de eerste twee artikelen in deze reeks het concept van de risico-reward ratio kritisch beschouwd. Het belangrijkste bezwaar was dat de verwachte koersdoelen vaak niet worden bereikt. Ofwel wordt de stop geraakt of de trader moet zijn positie met een lagere winst sluiten dan hij aanvankelijk had gehoopt. Dit leidt tot een vertekening van de verwachte CRVs en eventueel tot een verlieslatend handelssysteem.

Willekeurig traden

De berekening van de potentiële koersdoelen zijn bij de meeste handelaren gebaseerd op de ervaring in de omgang met grafieken. Niettemin moet worden opgemerkt dat de koersdoelen en de stop veelal berusten op het toevalsprincipe. De meeste handelaren "schatten" waar het zou kunnen naar toe gaan op basis van eerdere ervaringen met bepaalde koerspatronen. Het feit dat de beoogde koersdoelen de toets van het empirisch onderzoek niet zullen doorstaan wordt vaak overzien.

Empirisch onderzoek

Het was derhalve noodzakelijk een instrument te ontwikkelen dat een poging onderneemt om de richting te bepalen en koersdoelen en stops op basis van statistische gegevens bepaalt. Deze tool werd ontwikkeld door de broker WHSelfinvest en heet LiveStatistics. Hoewel ook LiveStatistics de toekomst niet kan voorspellen biedt het instrument een nuchtere analyse van wat een markt in een bepaalde situatie wel of niet had gedaan.

Mini Crude futures, 15-minuten-grafiek

Op de afbeelding zien we een screenshot van mini crude futures. LiveStatistics projecteert wat er in het verleden is gebeurd. Op deze manier verkrijgt de trader een visuele weergave van de mogelijke koersdoelen. Rechtsonder staat  het aantal "hits", dus alle soortgelijke gevallen die zich hebben voorgedaan in het verleden op de Mini Crude. In dit geval waren er 83 hits. We hebben dus een voldoende aantal om uit te gaan van een statistische relevantie.

Concrete aanknopingspunten

De groene stippen geven de gemiddelde highs van de hits weer terwijl de rode stippen de gemiddelde lows tonen. Belangrijk zijn de blauwe stippen die het gemiddelde van de slotkoersen representeren. De blauwe cijfers geven het "sentiment" weer, dat vervolgens door de driehoeken wordt gevisualiseerd. Zijn de driehoeken groen, heeft LiveStatistics een bullish sentiment berekend. Zijn ze rood gaat de tool eerder van dalende koersen uit.

Live-Statistics adviseert een short-positie

In dit voorbeeld is het sentiment bearish. Alle driehoeken zijn rood, en het algemene sentiment duidt op dalende koersen. Als gevolg van gelijkaardige gevallen uit het verleden gaat LiveStatistics ervan uit dat de markt zal dalen. Een verkooppositie is dus te overwegen. Nu moet de trader proberen te verkopen tegen een zo hoog mogelijke prijs. Ook daarvoor geeft Live Statistics aanwijzingen. Dit kan bijvoorbeeld de gemiddelde high van de eerste projectie zijn (de eerste groene stip).

En hoe zit het met de stop? Een goed stop-niveau ligt vaak onder de groene lijn bovenaan. Als koersdoel tenslotte kunnen de gemiddelde slotkoersen van de projectie worden gebruikt, bijvoorbeeld de slotkoers van de derde projectie.

conclusie:

Wie zich verdiept in het instrument LiveStatistics krijgt een meer objectief beeld van de marktsituatie. Bovendien rijkt de tool relevante koersdoelen aan waardoor realistische risk-reward ratio’s kunnen worden berekend.