De risk-reward ratio (RRR) juist interpreteren (deel 2)

Hoge RRRs betekenen niet per se hoge winst

In het eerste artikel in deze reeks hebben we kritiek geformuleerd op het vaak geuitte advies "handel alleen trades met een hoog RRR." Deze kritiek is gebaseerd op de ervaring dat hoe hoger het koersdoel wordt gezet hoe minder waarschijnlijk het is dat dit koersdoel in de praktijk zal worden gehaald. De zogenaamde hoge RRRs blijken dan in werkelijkheid eerder bescheiden, vaak ook in slechte RRRs te resulteren.

Om dit te illustreren bekijken we twee hypothetische traders. Trader A handelt slechts trades met een potentiële RRR van 1: 3. Trader B heeft echter een geheel ander systeem. Hij handelt RRRs van 1: 1. Beide traders voeren 100 transacties door.

Trader A

Winnende trades: 25

Verlies-trades: 75

 

Trader B

Winnende trades: 65

Verlies-trades: 35

Dankzij de hogere waarschijnlijkheid bereikt Trader B vaker het koersdoel dan Trader A. Dat is de reden waarom zijn hitrate hoger is. Hoe ziet het er nu met de winstgevendheid uit?

Trader A: 25 x 3 = 75

                  75 x 1 = 75

Resultaat:                 0

 

Trader B: 65 x 1 = 65

                  35 x 1 = 35

Resultaat:               20

 

Ondanks het duidelijk zwakker RRR (slechts 1: 1) heeft trader B een rendabel systeem. Hij heeft met 100 Transacties 20 punten gegenereerd. Dit klinkt misschien bescheiden, behaalt hij dit resultaat op een consistente manier kan het een zeer winstgevend systeem zijn.

Aangezien trader A zich richt op hogere koersdoelen worden deze slechts in 25% van de gevallen gehaald. De winst volstaat vervolgens niet om de verliezers te compenseren. Zijn resultaat is break-even (vóór kosten en commissies).

Realistische koersdoelen vaak beter

Dit voorbeeld toont aan dat de trader met ambitieuze koersdoelen niet per se over het meest winstgevende systeem beschikt. Integendeel. De trader die voor realistische (haalbare) koersdoelen koos blijkt de eigenlijk winstgevende trader te zijn. In zijn geval, is het de hitrate (hier 65%) die zijn succes uitmaakt want hij riskeerde zo veel als hij wil winnen.

Hoe kan een dergelijk systeem met een bescheiden koersdoel er uitzien? Bij wijze van voorbeeld kijken we naar de grafiek van een handelaar die niet afhankelijk is van hoge winst maar trading-ranges handelt. Hij koopt de ondersteuning met koersdoel weerstand en hij verkoopt de weerstand met koersdoel steun.

EUR/USD 1-uur-grafiek

 

Dit voorbeeld uit de EUR/USD illustreert de methode van de range-trader. Opdat de range als zodanig herkenbaar werd moesten er ten minste twee significante aanrakingen gebeuren zodat er een steun-zone en een weerstands-zone kon worden vastgesteld.

De range-trader voerde in deze marktfase in totaal 5 transacties door. Telkens als de EUR/USD de weerstand aan 1,0980 bereikte (horizontale lijn bovenaan), ging hij short (pijlen bovenaan). Van zodra de koers bij de steun-zone aangekomen was aan 1,0800 kocht hij de EUR/USD (pijlen onderaan). Zoals we kunnen zien was hij daarmee zeer succesvol. Twee van de short-posities bereikten het koersdoel. De derde short werd uitgestopt door de uitbraak (derde pijl rechts).

Zijn koersdoel stond respectievelijk op 180 pips afstand. Alhoewel zijn eerste kooppositie een tijdlang in het verlies stond werd de stop (op 180 pips afstand) niet geraakt.

resultaat:

Winst-trades:   4 x 180 = 720

Verlies-trades:  1 x 180 = 180

Totaal:                                 540