De angstbarometer VIX, een interessante belegging

Hoe meet je volatiliteit?

De CBOE volatility index (VIX) is wellicht één van de belangrijkste indicatoren op de financiële markten om de angst van de beleggers (of het ontbreken ervan) te meten. De index weerspiegelt de verwachte intensiteit van de marktschommelingen (impliciete volatiliteit) aan hand van de optieprijzen op de SP500-index van de laatste 30 dagen. Is de waarde hoog, kan je van zeer onrustige markten uitgaan (meestal vallende prijzen). Omgekeerd: bij lage waarden zijn de koersschommelingen gering en stijgen de prijzen meestal in een rustige baan.

Hieronder ziet u een historiek van de VIX van de laatste 30 jaar

Bron: Chicago Board Options Exchange

 

Toppen en dalen in de VIX

We zien duidelijk dat de VIX meestal rond een gemiddelde van 20-30 schommelt, maar er zijn uitzonderingen. Een absolute top bereikte de VIX op de zogenoemde zwarte maandag van 19 oktober 1987. Toen bereikte hij een high van maar liefst 172,79. Niet toevallig was dit de grootste crash in de SP500. Op 23 december 1993daarentegen viel de VIX tot op 8,86 punten, het absolute historische low. Wat we ons zeker nog goed kunnen herinneren is de 24 oktober 2008. Toen steeg de barometer tot op 89,53 punten, niet zo hoog als in 1987, maar toch. Het was het hoogtepunt van de financiële crisis. Zelfs de 11 september 2001 lijkt historisch gezien eerder op een berg van matige hoogte.

De ontwikkeling van de laatste maanden

We kijken even op de daggrafiek van de VIX van de laatste maanden. We zien een duidelijke vallende trend met waarden die heel dicht bij de historische lows komen te liggen. Eind vorig jaar lag de VIX nog bij 20 punten, maar nu zijn we maar goed 5 luttele puntjes van het historische low van 1993 verwijderd. Niet toevallig bevinden zich de grote Amerikaanse indices in een stierenrally die we al lang niet meer hebben gezien.

 

Het einde van de aandelenrally dichtbij?

Is het einde van de rally nu voorbij? Als je naar de VIX kijkt is daar echter nog niets van te zien. Af en toe veert de VIX enkele dagen op zoals de voorbije week (1 tot 5 april 2013), maar de vrijdagcandle zakte als een pudding weer in elkaar (zie blauwe kring). Misschien moeten we wel nog even wachten op een correctie. En misschien blijft ook dit jaar de oude beursspreuk “sell in may and go away” weer geldig?   

Een goed investment en een goede hedge

Aangezien de VIX negatief correleert met de waarde-ontwikkeling van de SP500 is een positie op de VIX een goede verzekering(hedge) voor een aandelenportefeuille. Aandelen kunnen in principe tot 0 vallen, maar dat kan de VIX niet. Er zal immers altijd volatiliteit op de markt plaatsvinden zodat we er wel degelijk van kunnen uitgaan dat de VIX heel dicht bij zijn lows zit. Het kan natuurlijk nog dieper zodat je dan een verzekeringspremie moet betalen. Maar als de markt vroeg of laat corrigeert, heb je hier een uitstekend instrument om de verliezen af te weren of ten dele te compenseren. Dit kan bijvoorbeeld door een CFD- long op de VIX. Op basis van de historische grafiek kan je dan ongeveer uitmaken waar het, uitgaand van de aktuele stand (14,25), eventueel naar toe kan.