Boekbespreking : Trade what you see

"Verhandel wat je ziet, niet wat je denkt" behoort ondertussen tot de lijst met de beste raad voor nieuw beginnende traders. Maar de spreuk "Verhandel wat je ziet" is ook de titel van een standaardwerk voor traders, namelijk "Trade what you see". Het is geschreven door Larry Pesavento en Leslie Jouflas. Larry Pesavento is lid van de National Futures Association en de Securities and Exchange Commission (SEC) en voormalig lid van de Chicago Mercantile Exchange (CME). Leslie Jouflas handelt in aandelen en opties op aandelen, futures en grondstoffen.

De auteurs zijn van mening dat trading niet eenvoudig is, maar dat traders met de juiste aanpak toch succes kunnen bereiken. Het omschrijven van die juiste aanpak is dan ook de inhoud van dit boek, dat zich in de eerste plaats consequent bezighoudt met patroonherkenning. Pesavento en Jouflas tonen hoe je technische patronen zoals Butterflys, AB = CD en Gartleys identificeert, hoe ze zich ontwikkelen en ze geven aan waar je instap- en uitstapsignalen kan vinden. Aangezien sommige patronen voortkomen uit de technieken van de eerste Wall Street traders, leggen beide auteurs de nadruk op de geometrie van de marktbeweging en de Fibonacci-getallen. Hun bevindingen zijn gebaseerd op jarenlange marktervaring. De methodes die ze omschrijven, omvatten zowel een praktische introductie voor startende traders als een geavanceerde benadering voor de meer ervaren traders. 

In het eerste deel van het boek concentreren de auteurs zich op verschillende, eenvoudige grafiekpatronen en tenslotte op grafiekpatronen in combinatie met Fibonacci-getallen. Er wordt dieper ingegaan op de exacte toepassing van deze getallen en hoe de verhoudingen worden berekend. Verder worden de zogenaamde harmonische getallen besproken en hoe je ze bij het handelen kan gebruiken.

Op basis van de kennis uit dit eerste deel, komen in het tweede deel meer technische patronen aan bod,  waarvoor Pesavento uiteindelijk bekend geworden is. Elk patroon wordt uitgebreid beschreven en de achterliggende psychologie wordt uitgelegd. Bepaalde kenmerken van deze patronen worden geanalyseerd en er wordt aangetoond hoe je ze bij het handelen gebruikt. Deze informatie toont aan uit welke rijke bron van ervaring Pesavento kan putten. Het is voor bijna elke trader de moeite waard om zich bezig te houden met deze wederkerende patronen, onafhankelijk van het feit of men iets met Fibonacci-getallen kan doen of niet.

Het derde deel van het boek gaat over de basis van de trading zelf: trade management, denken in kansen en money management. Dit is allemaal ongetwijfeld belangrijk. In het boek wordt het helaas wat te kort geadviseerd. Er zou over dit onderwerp een apart boek geschreven moeten worden, en wij vinden het overbodig dat de auteurs proberen op dit punt de handel volledig uit te leggen en alle aspecten te behandelen. Het was beter geweest als ze zich aan het eigenlijk thema hadden gehouden.

Maar toch willen we dit boek aanraden. De bekende auteur Mark Douglas (The Disciplined Trader en Trading in de zone) vat dit in een korte beoordeling samen: "Uitstekend boek over patroonherkenning in de technische handel. Het is goed en grondig beschreven en werkt met veel illustratieve grafieken."

Trade What You See: How To Profit from Pattern Recognition Hardcover, Wiley, November 2, 2007 by Larry Pesavento and Leslie Jouflas