Siroc

Siroc

De Siroc Indicator is een oscillator, die staat voor Smoothed Index Rate Of Change.

Deze indicator is vergelijkbaar met de RSI of de Stochastics doch heeft een minder grillig verloop. De indicator evolueert rond de nullijn.

Indien de indicator een bodem maakt en opwaarts gaat, dan is dit een koopsignaal. Evolueert de indicator neerwaarts door de nullijn na het maken van een top, dan is dit een verkoopsignaal.

Gratis webinars