Senkou Span

Senkou Span

De Senkou span bestaat uit 2 lijnen: de lijn A en de lijn B.

De trend is neerwaarts gericht indien de Senkou Span A zich onder de Senkou Span B situeert. Indien de Senkou Span A boven de Senkou Span B lijn ligt, dan spreekt men van een stijgende trend.

In de praktijk wordt de Senkou Span aangewend om een trendommekeer te detecteren wanneer de A en B lijn elkaar kruisen.

Gratis webinars