Moving Average Weighted

Moving Average Weighted

Een gewogen gemiddelde is eenvoudigweg een gemiddelde dat meer gewicht geeft aan recentere waarden dan aan oudere waarden.

Dit principe heeft de volatiliteit beter weer.

Gratis webinars