Moving Average Simple

Moving Average Simple

Moving Average Simple of het enkelvoudig voortschrijdend gemiddelde is waarschijnlijk het meest gebruikte type voortschrijdend gemiddelde. De berekening is eenvoudig. Tel alle slotkoersen (of andere input) bij elkaar op en deel het resultaat door het aantal waarnemingen.

Naast de eenvoud is het ook een voordeel dat dit type voortschrijdend gemiddelde vaak een wat gladder en minder erratisch verloop heeft. Als nadeel wordt gezien dat iedere waarneming even zwaar meetelt. Dat betekent dat bij een 200-daags voortschrijdend gemiddelde de waarde van 200 dagen geleden net zo zwaar meetelt als de waarde van gisteren.

Dit wordt vaak als een bezwaar gezien omdat de meest recente data belangrijker is dan de data van 200 dagen geleden. Sterker nog, als de waarde van gisteren vandaag niet verandert, dan nog kan het voortschrijdende gemiddelde stijging of daling laten zien. Dat komt doordat de waarde van 200 dagen geleden dan uit de berekening valt.

Nu is het meeste wel gezegd over de berekening van voortschrijdende gemiddelden. Zowel de input (de soort prijs) die wordt gebruikt voor de berekening als ook het type voortschrijdende gemiddelden kan gevarieerd worden. Maar wanneer wordt nu een koop- of verkoopsignaal gegenereerd? Ook op die vraag zijn weer meerdere antwoorden mogelijk.

Verschillende signalen
De belangrijkste eigenschap van het voortschrijdend gemiddelde is om de onderliggende trend te herkennen. Is deze trend stijgend of is deze trend dalend? Maar hoe wordt bepaald of het voortschrijdende gemiddelde een stijgende of een dalende trend aangeeft? Ook hier zijn verschillende oplossingen mogelijk.

1. Slotkoers
De meest gebruikte manier om te bepalen of het aandeel zich in een stijgende of in een dalende trend bevindt, op basis van het voortschrijdend gemiddelde, is door te kijken naar de positie van de slotkoers.

Is de slotkoers hoger dan het voortschrijdende gemiddelde dan is de trend stijgend en is de slotkoers lager dan het voortschrijdende gemiddelde dan is de trend dalend. Moeilijker is het niet. Het grote voordeel van deze werkwijze is dan ook de eenvoud.

Een ander voordeel is dat deze werkwijze sneller een trendomkeer signaleert dan andere werkwijzen. Maar ja, elk voordeel heeft zijn nadeel. Wanneer elke eerste slotkoers boven of onder het voortschrijdend gemiddelde wordt gezien als een trendomkeer dan zullen er veel signalen worden gegenereerd. Sommige van deze signalen worden daardoor te vroeg afgegeven zonder dat er sprake is van een nieuwe duurzame trend in de andere richting. Deze werkwijze produceert dan ook (te) vaak valse signalen.

2. Richting
Een manier om toch in een vroegtijdig stadium een trendomkeer te signaleren, zonder al teveel valse signalen, is door te kijken naar de richting van het voortschrijdend gemiddelde.

Kent het voortschrijdend gemiddelde een hogere of een lagere waarde dan gisteren? Is de waarde van het voortschrijdend gemiddelde voor het eerst hoger dan gisteren dan heeft er een trendomkeer plaatsgevonden van een dalende naar een stijgende trend.

Is de waarde van het voortschrijdend gemiddelde voor het eerst lager dan gisteren dan is de trend gekeerd van stijgend naar dalend. Deze werkwijze werkt erg prettig. Het is eenvoudig om na te gaan of een voortschrijdend gemiddelde hoger of lager is dan de dag ervoor. Verder brengt deze werkwijze een stuk minder valse signalen met zich mee.

3. Kruising van twee voortschrijdende gemiddelden
Bij deze techniek zijn twee voortschrijdende gemiddelden nodig om de richting van de trend te bepalen. Een kortetermijn voortschrijdend gemiddelde en een langetermijn voortschrijdend gemiddelde.

Het idee is dat wanneer het korte voortschrijdend gemiddelde opwaarts boven het lange voortschrijdend gemiddelde kruist dan is de trend positief gekeerd.

Een negatieve kruising van het korte voortschrijdend gemiddelde onder het lange voortschrijdend gemiddelde brengt een dalende trend met zich mee. Het nadeel van deze methode is dat de trendomkeer pas in een later stadium wordt gegenereerd.

Een voorbeeld kan zijn de combinatie van een 20-daags voortschrijdend gemiddelde en een 40-daags voortschrijdend gemiddelde. Hierbij zal het langer duren voordat de kruising van beide voortschrijdende gemiddelden aangeeft dat de trend is gekeerd dan wanneer alleen het 20-daags voortschrijdend gemiddelde wordt gebruikt.

Gratis webinars