Center of Gravity oscillator

Center of Gravity oscillator

De Center of Gravity Oscillator is ontwikkeld door John Ehlers en duidt omkeerpunten aan in een trend.

Indien de indicator een diepe bodem of een steile top maakt, dan duidt dit er op dat een evenwichtscentrum van de trend zich verplaatst en dat de dan geldende trend kan keren.

Gebruik deze oscillator dan ook voornamelijk om omkeerpunten in een trend te bevestigen.

Gratis webinars