Accellerator oscillator

Accellerator oscillator

De indicator Acceleration Oscillator meet de versnelling en de vertraging van de kracht van de beweging. Deze indicator zal van richting veranderen vooraleer de koers van richting verandert.

De nullijn is het niveau waar de versnelling en de vertraging in balans zijn. Indien de kracht opwaarts versnelt boven de nullijn, duidt dit op een stijgende markt. Indien de kracht neerwaarts onder de nullijn gaat, duidt dit op een dalende markt.

Een kruising van de nullijn mag u niet als een aankoop- of verkoopsignaal beschouwen. De kleur van de Acceleration Oscillator in welke richting u dient te handelen: ziet u 3 groene staven na elkaar, ga dan in op koopsignalen. Ziet u 3 rode staven na elkaar, ga dan in op verkoopsignalen.

Gratis webinars