Verhandel je winstposities (Deel 4)

Als de trader beslist om zijn winstposities te vergroten, koopt hij in de regel bij “secundaire koopsignalen” doordat hij bijkoopt nadat de eerste positie al in de winst staat. Meestal zijn dit dips, pullbacks of kleine correcties in een bestaande trend. Bovendien kan hij bijkopen als de koers boven een belangrijke level (pivot of weerstand) stijgt.

Interessant genoeg hebben onderzoeken (backtests) uitgewezen dat deze secundaire koopsignalen vaak betere resultaten met zich meebrengen dan de oorspronkelijke signalen zelf. Als hetzelfde aantal contracten wordt toegevoegd als bij de eerste entry, verhoogt in principe de winstfactor. 

Natuurlijk kan je daaruit concluderen dat het beter zou zijn gewoon op het secundaire signaal te wachten. Ervaren traders benadrukken echter de “vertrouwensfactor” die met het proces van bijkopen gepaard gaat, als de eerste entry winstgevend wordt. Deze factor is belangrijk om de “moed” te hebben om extra contracten te kopen, ook als de trader al door de eerste entry “gepositioneerd” is. 

Sommige traders gaan zelfs zo ver dat ze hun toegevoegde posities als NIET geaggregeerd behandeld willen zien. In dit geval beschouwen ze hun extra aankopen dus niet als een steeds groter wordende positie die een steeds nauwere stop vereist, maar ze zien hun extra entries als parallelle posities van dezelfde grootte. In dit geval wordt de afstand in punten van de laatste entry tot de stop dus niet gewijzigd. 

Ongetwijfeld kan dit verhoogd risico tot groter verlies leiden. De vraag of niet elke nieuwe entry als een aparte trade beschouwd moet worden in plaats van een extra aankoop als uitbreiding van een bestaande positie, is echter terecht. Tenslotte beschouwt de trader die pas bij de secundaire entry is ingestapt zijn positie anders dan de trader die al bij het eerste signaal heeft gekocht.  

Alle ervaren traders delen echter de mening dat de perfecte entry niet bestaat, zelfs niet als we achteraf soms perfecte entries zien op de grafiek. In principe moet men dan van geluk spreken.

Een niet onbelangrijke bedenking bij het bijkopen is dat als je extra contracten koopt, je gemiddelde prijs slechter wordt. Hoe langer je in de trend blijft, hoe groter ook de kans dat de trend keert. Als dat gebeurt, heb je misschien geen tijd meer om je winst veilig te stellen. Je riskeert zelfs dat je totale positie met verlies wordt gesloten, aangezien de gemiddelde prijs in de buurt van de huidige marktprijs zou kunnen komen. 

Ondanks deze niet onbelangrijke bedenkingen zijn ervaren traders van mening dat het zinvol kan zijn een bestaande positie uit te breiden. Als je bijvoorbeeld een tweede signaal krijgt met een aanzienlijk hogere expectancy dan je eerste signaal, dan wil je natuurlijk een grotere positie hebben. Als je dus op basis van het signaal met het lagere expectancy een kleine positie hebt en in de winst ligt en je krijgt een signaal met een hoger expectancy, dan moet je de positie op zijn minst uitbreiden tot de grootte die je normaal gezien voor het eerste signaal zou hebben toegepast als deze het betere expectancy had. Bijgevolg vergroot je je positie als de markt zich in jouw voordeel beweegt.

Als je dit nu vergelijkt met de trader die een positie had ingenomen die dubbel zo groot was, of met iemand die met slechts een kleine positie is ingestapt en zijn positie niet heeft uitgebreid, hoewel de markt zijn inschatting heeft bevestigd, dan zie je misschien in waarom bijkopen of het verhandelen van een bestaande winstpositie het risico waard is.