Bitcoin futures: Wat aanstaande traders moeten weten

Uiteraard wil elke trader een hoge volatiliteit op elke futuresmarkt. Volatiliteit betekent meestal betere handelskansen. Net de nieuw ingevoerde Bitcoin futures staan erom bekend heel volatiel te zijn. Het future-contract voor Bitcoin is nog niet oud, maar het volume is al opmerkelijk toegenomen. Deze future is erg populair bij daytraders. Als je als daytrader interesse hebt in de Bitcoin, dan moet je volgende punten in acht nemen:

• Om Bitcoins te kunnen verhandelen, moet je een rekening openen bij een geregistreerd en betrouwbare broker. Je hoeft niet noodzakelijk over een zogenaamde digitale portefeuille (wallet) te beschikken, want de Bitcoin futures vereisen geen Bitcoin exchange.

Het is aangeraden Bitcoin futures te verhandelen op de CME of CBOE beurzen. Beide zijn bekende (en liquide) futures-beurzen, die onlangs gestart zijn met het verhandelen van Bitcoin futures en door de Amerikaanse toezichthoudende instanties gecontroleerd worden. Als je beslist Bitcoin futures te gaan verhandelen, kan je de risico’s en onzekerheden, die verbonden zijn aan de ongecontroleerde Bitcoin exchange, tot een minimum beperken. Ook al is er geen garantie op winst, is het risico beduidend lager als je voor deze futures kiest.

• Vroeger was de distributie van de Bitcoin sterk geconcentreerd, aangezien slechts 4% van de “Bitcoin adressen” 96% van het totale aanbod controleerden. Maar dankzij het invoeren van futures-contracten is het ook voor institutionele beleggers eenvoudiger geworden om aan deze markt deel te nemen, wat resulteert in betere aankoop- en verkoopprijzen dan wanneer de Bitcoins rechtstreeks verhandeld worden.

• Bitcoin koersen zijn afhankelijk van nieuws en het actuele sentiment van de deelnemende speculanten. Op grond van een opmerkelijke verschuiving in het sentiment kunnen zich binnen één handelsdag aanzienlijke koersschommelingen voordoen. En net deze volatiliteit maakt de Bitcoin futures zo interessant voor bedreven en agressieven daytraders.

• Als je Bitcoin futures verhandelt, kan je long of short gaan zonder de kryptovaluta zelf te bezitten. Traders moeten zich dus geen zorgen maken om de veiligheidsrisico’s die zich voordoen als je echt Bitcoins in je bezit hebt. Het verhandelen van Bitcoin futures is vergelijkbaar met het verhandelen van energie futures zoals olie, waar je geen olie nodig hebt om over koerswijzigingen te speculeren. Zo gaat het ook bij het verhandelen van Bitcoin futures, waarbij je dus geen Bitcoins in je bezit moet hebben.

• Bitcoin is op de CME onder het ticker symbool BCT aangebracht en komt overeen met vijf Bitcoins. De kleinste waardeverandering is één tick, wat overeenkomt met $5 per Bitcoin. Dit betekent bijvoorbeeld dat, indien de Bitcoin futures met 5 tics stijgen, dit overeenkomt met een waardestijging van $25 (5 BTC x $5 = $25). CBOE Bitcoin futures daarentegen worden onder de afkorting XBT verhandeld. Hier komt het minimale tick-interval overeen met 10 punten en dat betekent dus een waardeverandering van $10,00 voor elk verhandeld contract.

Het verhandelen van Bitcoin futures is een relatief nieuw concept, en traders hebben er natuurlijk verschillende meningen over hoe veelbelovend het nieuwe contract is. Toch wordt aangenomen dat traders met de tijd meer Bitcoin futures als handelsinstrument in aanmerking gaan nemen. Of een beginnende trader Bitcoin futures moet verhandelen is afhankelijk van zijn zelfvertrouwen, zijn instinct en vooral zijn bereidheid om risico’s te nemen. Als je ervaring hebt met volatiele markten, dan kan je hier zeker je kans wagen!