4. Maximum drawdown

Maximum drawdown is een begrip, dat vaak gebruikt wordt om een strategie te evalueren. In iedere beleggingsstrategie zijn er verlieslatende trades. Af en toe komt een reeks verlieslatende trades voor. Dit leidt tot een vermindering van het kapitaal van de trader. Dit heet de drawdown.  De maximum drawdown is de grootste reeks verliezen na elkaar op de rekening.Indien de trader een strategie toepast, dan weet hij dat hij minimaal de waarde van de geschatte maximum drawdown op zijn rekening moet hebben om het maximale verlies te kunnen dragen. Hij zorgt best nog voor wat extra kapitaal, zodat hij nog verder kan handelen.

Conservatieve traders – en vaak ook de betere traders – stellen dat men best als minimaal kapitaal 3 maal de maximale drawdown op rekening aanhoudt met wat extra kapitaal bovenop. Op die manier heeft de trader de nodige en comfortabele ruimte om zijn strategie te kunnen traden.

Voorbeeld:

Een trader handelt op de CFD op de DAX index.  De vereiste margin op de DAX is 0,5%. Bij een koers 7.000 is dit dus € 35 per CFD. De backtest van de strategie van de trader leert dat er op een bepaald ogenblik een reeks verlieslatende trades een maximum verlies van € 500 optekenen. Indien de trader deze strategie wil toepassen moet hij dus minimaal € 500 + € 35 = € 535 op rekening hebben. Dit is echter op het scherp van de snee. Hij voorziet best meer kapitaal. 3 maal de maximum drawdown + de minimale borg geeft de nodige ruimte. In dit voorbeeld wordt dit dan 3 x € 500 + € 35 = € 1.535.Gratis webinars