2. Risk-Reward

Risk-reward

Risk-reward is een vaak gehanteerde term in de wereld van trading. Risk staat voor het risico, dat men bereid is te nemen op een trade. Reward is de opbrengst, die men beoogt bij deze trade.

Indien een trader een positie inneemt aan € 7.000 met een koersdoel van € 7.150 en een stop op € 6.950, dan mikt hij op een winst van € 150 en zet hij zijn maximaal verlies op € 50. Zijn risk-reward wordt in dit geval 1:3. Hij gaat dus voor 3 maal meer winst dan risico.Neemt hij een positie in aan € 5.000 met koersdoel € 5.050 en stop op € 4.850, dan gaat hij voor een winst van € 50 en plaatst hij zijn maximaal verlies op € 150. Hij is in dit geval bereid 3 maal meer te verliezen dan hij kan winnen.

Is trades baseren op risk-reward een goede aanpak? Deze aanpak is niet sluitend. Immers, het kan zijn dat een strategie met een ruime stop leidt tot veel meer succesvolle trades. Indien een trader de stop te nauw plaatst, zal hij vaak worden uitgestopt, weliswaar met een klein verlies. Maar … vele kleine verliezen maken uiteindelijk ook een groot verlies.Plaatst de trader de stop wat ruimer, dan heeft de koers meer ruimte en tijd om het koersdoel te bereiken en is het goed mogelijk dat de succesratio van de strategie stijgt.

Blind de risk-reward regel toepassen lijkt geen ideale instelling. De risk-reward regel kan een trader wel gebruiken om een trade af te toetsen. Indien het risico veel te groot is ten opzichte van de potentiële winst, dan kan de trader deze trade annuleren.Gratis webinars