Hoe gaat het verder op de cryptomarkt

Hoofd van de ECB geeft zijn mening over Bitcoin

Het jongste gerucht rond Bitcoin luidt, dat de Europese banken binnenkort over Bitcoins zouden kunnen beschikken. Niemand minder dan de voorzitter van de ECB, Mario Draghi, heeft dit vermoeden gevoed. We citeren:  “Uit de huidige ontwikkeling, zoals het invoeren van de Bitcoin futures op de VS-Amerikaanse beurs, vloeit voort dat Europese banken binnenkort over posities in Bitcoin kunnen beschikken. Daarom gaan we dit alles nader onderzoeken.”

Dit is zeer merkwaardig, want tot nu toe waren banken en centrale banken eerder terughoudend als het om “Bitcoins” ging. Het is alleszins een belangrijk detail dat naar voor gebracht moet worden. Mario Draghi verwees alleen naar de BTC futures, dus naar het termijncontract, dat op de CME verhandeld wordt. Men begint dus te vermoeden dat het eerste termijncontract in een cryptovaluta en de vermelding door het hoofd van de ECB, de eerste stappen naar een institutionalisering van de cryptos kunnen betekenen.

Cryptovaluta bedaren

Op zijn minst proberen de belangrijke akteurs op de financiele markten de  cryptovaluta wat te bedaren. De volatiliteit neemt hier soms een omvang aan, die men eigenlijk alleen nog kent van de financiële crisis in 2008. “Als de koers snel daalt, gaan we de handel tijdelijk stopzetten”, verklaarde CME-leider Terry Duffy eind november. Pas als de eerste contracten ten einde gaan, kan men zich aan een eerste kleine balans wagen. Tot nu toe maakt het handelsvolume eerder een bescheiden indruk. Het dagvolume bedraagt momenteel zo’n 1000 contracten per dag. Dit bescheiden volume is zeker te wijten aan de terughoudendheid van de banken. Maar de opmerking van Draghi kan hier verandering in brengen. Verder heeft ondertussen ook de Nasdaq plannen met futures in cryptovaluta. Terwijl bij de futures van CBOE en CME de focus ligt op de koers en zijn ontwikkeling, wil de Nasdaq het nieuwe contract eerder als een investering zien dan als een tracking systeem. We zijn benieuwd wat de Nasdaq tevoorschijn gaat toveren.

 

Nog steeds kritiek

Bitcoin wordt nog steeds door veel financiële analisten bekritiseerd. Te veel volatiliteit, te speculatief en te weinig rechtszekerheid. Dat is allemaal niet van de hand te wijzen. De voorstanders zien in de cryptos “het nieuwe geld van de toekomst”. Een van de bekendste onder hen, John McAfee, acht de valuta zelfs in staat tot een koersstijging tot 1.000.000 dollar. Zeker een ambitieus koersdoel dat op dit moment onrealistisch lijkt.

Leidende indicator voor de financiële markt

De inschatting  van bepaalde marktanalisten, die verwijzen naar de wisselwerking tussen Bitcoin en de traditionele financiële markten, lijkt ons nog belangrijker. “De Bitcoin zou een leidende indicator voor de financiële markten en de risicobereidheid kunnen worden”, vernamen we van de VS grootbank Morgan Stanley. Hierdoor worden de Bitcoin futures als toekomstig handelsmiddel voor ervaren traders niet minder aantrekkelijk.