De gap-strategie (deel 3)

Zal de kloof zich dichten?

Gaps (koersgaten) bieden daghandelaren een goede mogelijkheid om te traden.  Meestal is het veiliger om te handelen in dezelfde richting als waarin de gap gestart is. Sommige traders besluiten echter om te profiteren van de magnetische aantrekkingskracht van deze gap, door hun grafieken op kortere termijnen terug te schakelen. Als zich een gap voordoet, komt de markt meestal terug om te testen hoe robuust deze gap wel is. Dat is precies het marktgedrag waarop de daytrader hoopt bij deze strategie.

Niet voor zenuwachtige mensen

Dit fenomeen doet zich vaak voor, maar toch moeten we hier opmerken dat deze strategie voor het verhandelen van gaps in werkelijkheid zeer zenuwslopend kan zijn. Dat komt omdat de trader niet weet hoe lang het duurt voordat het koersgat dichtgaat. Daardoor kan het zijn dat de totale trade veel langer duurt dan hij had verwacht. Maar deze strategie is oud en op de proef gesteld, en daarom is het de moeite waard om haar goed in overweging te nemen.

Afbeelding 1: FDAX, 15-minutengrafiek, 16-17 maart 2017

 

In de 15-minutengrafiek die hier wordt weergegeven, zie je dat de FDAX bij de opening na de gap (pijl) lager wordt verhandeld. Dan bleef de markt een tijdje zwak, waardoor de gap naar beneden voor het eerst bevestigd werd. Na het eerste handelsuur (na 9.00u) zijn er kopers op de markt gekomen. Dat zie je aan de langere groene candles net boven de low van de dag. Tenslotte bevond de FDAX zich op het tijdstip van de daggrafiek in een duidelijke opwaartse trend. Meestal gebruiken swingtraders en lange-termijntraders deze gaps als instapmoment. Hier krijgen de daghandelaren de kans om te hopen op het dichten van de kloof, temeer omdat de algemene trend van de markt Long was.

Het scenario waarop men hoopte dient zich aan.

Zoals je kan zien, werd de gap op 12,078 punten (blauwe lijn op de grafiek) in de loop van de voormiddag gesloten. Niet toevallig bereikte de markt dit doel kort na 11.00u. Veel positietraders hadden waarschijnlijk gewacht op dit niveau om opnieuw te kopen. De daytrader die wacht op het moment dat de gap wordt opgevuld, vindt hier precies waarop hij heeft gewacht. De slotkoers van de vorige dag is zijn doel.

Problematische stopzetting

Het probleem bij het vullen van de gap ligt duidelijk bij het feit dat er geen klare en duidelijke plaats is voor een stop-loss. Als de trader op basis van de langere groen candles op deze markt kort na de laatste low long is gegaan, moet hij een stop-loss instellen op bijna 40 punten lager, wat voor de FDAX redelijk veel is. Daarom moet gezegd worden dat dit een zeer riskante strategie is, aangezien de mogelijkheid bestaat dat de trader het lang moet volhouden in een trade voordat de gap wordt gedicht. In sommige gevallen moet hij toezien hoe verlies hem tegenwerkt, tot de markt zich eindelijk keert en besluit de gap opnieuw te gaan testen.

Gaps worden echter heel vaak gesloten, dus maken de traders, die volgens deze strategie werken, er gebruik van, meestal met een kleine positie - voornamelijk omdat het niet te voorspellen is hoe lang het kapitaal op deze positie vastligt. Dit is weliswaar een van de riskantere strategieën om de gap te verhandelen, maar ze is zeer geschikt voor korte-termijnscalping.