Daytrading met breakouts (Deel 3)

In de vorige twee artikels hebben we geprobeerd uit te leggen wat breakouts zijn en hoe je ze efficiënt kan verhandelen. In dit artikel leggen we uit hoe je moet omgaan met onverwachte situaties die je in de dagelijkse handel kan tegenkomen. Een winstmarge van 100% bestaat niet in trading. Soms doen zich op de markt bewegingen voor die zelfs de meest effectieve strategieën niet konden voorzien. Normaal gezien zijn er drie onverwachte situaties:
 
• Valse breakouts: De koers keert plotseling van richting en raakt de stop-loss.
 
• Niet-behaalde koersdoelen: De koers ontwikkelt zich in je voordeel, maar keert dan en de stop wordt op een bepaald moment toch geraakt.
 
• Onzekere markt: De koers gaat heen en weer en geeft onduidelijke signalen.
We bekijken enkele voorbeelden van deze drie situaties en ontwikkelen methodes om hiermee te kunnen omgaan. 
 
Afbeelding 1: FESX, 5-minutengrafiek, 28-29 december 2017
 
 
Dit is een 5-minutengrafiek van de FESX futures van 28 december 2017 tot 29 december 2017. Zoals je ziet, ontstond een bearish signaal, maar de koers ontwikkelde zich tegen de positie. Dit is een voorbeeld van een valse break-out. Deze duiken meestal op wanneer de liquiditeit op een laag niveau blijft of wanneer er belangrijk economisch nieuws aankomt. De markt past zich aan de omstandigheden aan. De beste manier om een valse breakout te vermijden is door enkel te handelen wanneer de markt stabiel is. Dat betekent dat het momentum sterk genoeg moet zijn en best bevindt de markt zich in een duidelijke trend. 
 
Afbeelding 2: FESX, 5-minutengrafiek, 3 januari 2018
 
 
Dit is de 5-minutengrafiek van de FESX futures van 3 januari 2018. De koers trad buiten de consolidatiezone, viel er echter weer in en de trade eindigde met verlies. Deze terugval kon op verschillende redenen berusten: onverwacht economisch nieuws of ook gewoon pech. Als je de stop-loss op tijd hebt bijgedraaid, blijft de schade beperkt. Dan is het risico kleiner. Daarom alleen al kan de trader bij breakout trading best de stop actief beheren. Soms stoot de trader op onduidelijke markten. Deze kan je moeilijk voorspellen en moeten geaccepteerd worden. Geef je niet gewonnen, wees blij dat je het risico hebt kunnen beperken.
 
Afbeelding 3: EURO FX, 5-minutengrafiek, 3 januari 2018
 
 
Dit is de 5-minutengrafiek van de EURO FX futures van 3 januari 2018. De koers onderschreed de consolidatie, maar kwam terug en triggerde het stop-loss order. De situatie is hetzelfde als wanneer een valse break-out opduikt. De hoofdreden voor een onzekere markt is meestal dat de deelnemers belangrijk nieuws verwachten. Daarom raden we aan om niet te handelen zolang het nieuws niet gepubliceerd is of wanneer belangrijk nieuws wordt verwacht. Handel alleen wanneer de markt stabiel is.
 
Besluit:
 
Breakout trading kan winstgevend zijn. Maar de trader moet, indien mogelijk, wachten op een duidelijke markt waarbij geen belangrijk nieuws in het vooruitzicht ligt. Anders vergroot de kans dat hij op een van de drie onverwachte situatie stoot: valse breakouts, koersdoelen die niet behaald worden en onzekere markten. Daarom vereist breakout trading dat je actief omgaat met het risico.